Kan du gøre det bedre? Hver tredje amerikaner ved meget lidt om videnskab

I en tid med 'fake news' kan det være en fordel for dig at have en basal videnskabelig forståelse, siger forskere.

De amerikanske mænd i undersøgelsen klarede sig i gennemsnit lidt bedre end kvinderne, men ikke indenfor alle emner. (Foto: Erwin Wodicka © Erwin Wodicka)

Hvorfor har vi årstider?

Hvad er inkubationstid?

Og hvad bruger man en kontrolgruppe til i medicinske forsøg?

Hvis du finder det lidt svært at svare på den slags spørgsmål, er du ikke alene.

Ifølge en undersøgelse svarede knap 5000 tilfældigt udvalgte amerikanere i gennemsnit rigtigt til 6,7 af 11 videnskabelige spørgsmål i en test, som omhandlede en række forskellige videnskabelige felter.

Amerikanerne svarede altså i snit rigtigt til over halvdelen af spørgsmålene, og det er jo egentlig meget flot.

Men knap hver tredje testperson havde kun mellem nul og fire korrekte svar, og endte derfor i den gruppe, der i undersøgelsen benævnes "lav videnskabelig kendskab".

Forskerne undersøgte også, om der er forskel på, hvor meget kvinder og mænd og forskellige etniske grupper vidste om videnskab.

Endelig så de på, om der var en sammenhæng mellem vidensniveau og politisk ståsted.

- I en tid med politisk polarisering og en til tider intens debat om, hvilke informationer der er rigtige og forkerte, viser det sig, at republikanere og demokrater har omtrent samme vidensniveau om videnskab, konkluderer forskerne i en artikel på Scientific American.

Vidste mest om biologi

Der var stor forskel på, hvor mange, der svarede korrekt på de enkelte spørgsmål. Generelt gik det bedst med de spørgsmål, der vedrørte 'life science' – altså videnskaben om det levende, for eksempel biologi og medicinsk videnskab.

Et af spørgsmålene indenfor den kategori handlede om antibiotika:

Fire ud af fem af de adspurgte amerikanere svarede rigtigt på det spørgsmål.

Mænd klarede sig lidt bedre

Ud over at se på, hvor meget vi i snit ved om forskning, har forskerne også brugt resultaterne til at se på, hvordan vores vidensniveau afhænger af køn, etnicitet og uddannelsesniveau.

Generelt klarede folk med højere uddannelsesniveau sig, ikke overraskende, bedre.

Hvide amerikanere klarede sig bedre end latinamerikanere og afroamerikanere. En del af den forskel kan forklares med forskelligt gennemsnitteligt uddannelsesniveau i de etniske grupper, skriver Paw Research Institute.

Endelig klarede mænd sig lidt bedre end kvinder, selv om det ikke var entydigt for alle emneområder. Mænd var overlegne, når det handlede om fysiske videnskaber, fx astronomi og kemi. Men i biologiske videnskaber var der ikke samme forskel mellem kønnene.

Så flere mænd end kvinder kunne altså svare rigtigt på den her:

Men selv om mændene klarede lige netop det spørgsmål bedre end kvinder, var det svært for mange af amerikanerne. Kun 39 procent af svarede rigtigt på det spørgsmål - og det var dermed det spørgsmål, som færrest kunne svare på.

Svært at holde styr på metoden

Nogle få spørgsmål i testen vedrørte videnskabelig metode. Det er særligt interessant i en tid, hvor vi alle kan møde fx fake news (nyhedshistorier, der er opdigtet, udokumenteret eller faktuelt forkerte, red.), er det særligt interessant.

For kan vi fx genkende et vellavet videnskabelig forsøg, kan vi også bedre sortere i de mange inputs, vi hver dag bombarderes med.

Halvdelen af amerikanerne svarede rigtigt på spørgsmålet. Lidt bedre gik det, da de blev bedt om at genkende et veludført medicinsk forsøgsdesign.

Forskerne anerkender, at en test med 11 spørgsmål ikke kan afdække en persons videnskabelige viden fuldstændig, men vurderer, at de forskelligartede spørgsmål alligevel giver et praj.

Facebook
Twitter