Mænd dør tidligere end kvinder - også blandt andre pattedyr

I 60 procent af alle tilfælde lever hunner længere end hanner.

Forskere har undersøgt om hanner eller hunner lever længst hos 101 forskellige arter - alt fra egern til løver. (Foto: Wade Lambert © Unsplash)

Kvinder lever længere end mænd.

Hvorfor det er sådan, har forskere undersøgt i årtier. Flere kommer frem til, at det må skyldes biologi.

For selv når kvinder og mænd har ens livsstil og lever under ens vilkår, lever kvinderne længst.

- Vi har længe vidst, at hunner typisk bliver ældre end hanner hos mange arter. Særligt hos mennesker har vi fået det bekræftet på tværs af befolkninger og kulturer, siger Rasmus Heller.

Han er adjunkt ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, hvor han arbejder med evolutionsgenetik hos store pattedyr.

Nu har forskere fra The French National Centre for Scientific Research undersøgt, om forskellen i levealder mellem kønnene også gør sig gældende for pattedyr.

Forskerne har indsamlet data fra tidligere undersøgelser af 101 forskellige, vilde pattedyr - alt fra gorillaer til flagermus.

Og resultatet er tydeligt:

I 60 procent af tilfældene lever hunnerne i gennemsnit længere end hannerne.

En han-søelefant er omgivet af sit harem af hunner. Søelefanten er en af de arter, hvor hunner lever længere end hanner. (Foto: Isabelle Charrrier © Neuro-PSI / CNRS Photothèque)

Og hunnerne overlever endda hannerne i længere tid, end det er tilfældet hos mennesker.

Resultaterne er en vigtig grundsten

Hun-pattedyr lever i gennemsnit 18 procent længere end hanner.

Hos mennesker lever kvinder i gennemsnit syv procent længere end mænd.

- De nye resultater er en vigtig grundsten i vores forståelse af aldring. Der har manglet detaljeret viden om vilde pattedyr. Nu kan vi begynde at kigge på forskelle mellem arter også, siger Rasmus Heller.

Den nye undersøgelse viser, at hannerne hverken ældes anderledes eller hurtigere end hunnerne.

- Hanner har helt universelt en større sandsynlighed for at dø før hunnerne. Men det er ikke fordi, at deres krop ældes hurtigere. Gennem hele livet har hunnerne en lavere dødelighed i de fleste arter, siger Rasmus Heller.

Hannens krop arbejder mere end hunnens

Forskerne bag den nye undersøgelse har ikke set på, hvorfor hunner lever længere end hanner.

Men de mener, at det skyldes samspil mellem forskellige faktorer.

- Det er meget mere komplekst, end vi hidtil har troet, siger Rasmus Heller.

Før hen har forskere ment, at hanner ofte dør tidligere end hunner, fordi deres kroppe skal bruge mere energi.

Hannens krop er tit større end hunnens, og hannerne har ofte horn eller andre ekstra funktioner, så de kan imponere hunnerne.

Derudover skal de kæmpe mod andre hanner og holde deres territorium frit for ubudne gæster.

Hannens krop arbejder simpelthen mere end hunnens.

Og der er da også forskel mellem kønnene hos mange pattedyr, men det forholder sig ikke altid sådan, at hannen er på overarbejde.

- Hos nogle dyr kræver det mere at være han, men sådan er det ikke hos alle arter. Så det er ikke den endelige forklaring, siger Rasmus Heller.

Omgivelserne kan også spille en rolle.

Fangenskab gør livet nemmere

I tidligere undersøgelser har forskere ofte undersøgt dyr i zoologiske haver. Og her er resultaterne anderledes end i den nye undersøgelse af vilde dyr.

Det skyldes, at livet foregår på andre vilkår i en zoologisk have.

- I fangenskab oplever dyrene ikke pludselig mangel på mad eller kamp om ressourcer. De er også ofte bedre rustet mod sygdomme, fordi de kan få behandling. Tidligere forskning på dyr i fangenskab viste derfor ikke det fulde billede af, hvordan dyrene lever og dør i den vilde natur, siger han.

'Lev stærkt, dø ung' holder ikke

Rasmus Heller fortæller, at vi nok ikke kommer til at finde en enkelt overordnet forklaring på, hvorfor hunner lever længere end hanner hos mange pattedyr.

- Hos hver art er det et samspil mellem forskellige faktorer som miljø, genetik og adfærd. Det er ikke, som vi tidligere har tænkt, fordi hanner lever stærkt og dør unge, mens hunnerne er mere forsigtige, siger Rasmus Heller.