Mere end 32.000 arter er allerede på listen: Her er endnu 3 dyr, som vi er tæt på at miste

En sjælden hval og en europæisk hamster er blandt de dyr, som nu er kritisk truede.

(Foto: SgH Vienna © WikiMedia Commons)

I sidste uge havde flere danske medier historien om, at næsten alle lemurarter er truet af udryddelse.

Historien udsprang af, at den Internationale Naturbeskyttelsesunion, IUCN, havde opdateret sin såkaldte rødliste, som vurderer plante- og dyrearters risiko for at uddø.

Men lemurerne er ikke de eneste dyr, der nu er i overhængende fare for at uddø. Det der på rødlisten hedder "kritisk truet".

- Mange forskere mener, at vi lige nu står over for den sjette masseuddøen. Almindeligvis skyldes en masseuddøen katastrofer, der 'chokerer' systemet - som et stort vulkanudbrud eller meteornedslag. Men nu skyldes det store tab af arter menneskets aktiviteter, siger Dalia Conde.

Hun er lektor på Syddansk Universitet, hvor hun forsker i dyrebeskyttelse og samtidig er videnskabelig direktør i organisationen Species360.

- Det er almindeligt, at arter uddør over tid, fordi omgivelserne ændrer sig. Men den proces ser ud til at gå hurtigere nu end almindeligvis. Det skyldes flere faktorer som klimaforandringer, overudnyttelse af naturen og mindre leveområder for dyrene, siger Dalia Conde.

I alt har IUCN mere end 120.000 arter på rødlisten. Af dem er 32.441 kategoriseret som truede i forskellig grad.

Her har vi samlet tre dyrearter, der netop er blevet kategoriseret som kritisk truet af IUCN.

1

Den europæiske hamster

(Foto: SgH Vienna © WikiMedia Commons)

Engang var den europæiske hamster udbredt over store dele af Europa og Asien.

- Men antallet er hurtigt faldet. Det er meget tragisk, siger Dalia Conde.

Det gik ellers godt for den europæiske hamster. Gennem det meste af det 20. århundrede fik hunnerne cirka 20 unger.

Hvis udviklingen ikke vender, vil hamsteren være udryddet i det fri inden for 30 år.

- Forskerne mener, at det skyldes tab af levesteder. Der bliver færre gode områder. Også pesticider og monokultur, hvor der kun dyrkes den samme afgrøde i et område, kan gøre livet sværere for den vilde hamster, siger hun.

Monokultur kan nemlig ændre biodiversiteten i området. Og pesticiderne mistænker forskerne for at ændre hormonerne hos hamsteren, så den får færre unger.

Dalia Conde forklarer, at der ofte er flere faktorer, der spiller ind, når en art bliver truet.

- Det er stadig ved at blive undersøgt for den europæiske hamster, for lydforurening fra store veje og naturområder, der brydes op af motorveje, som hamsteren ikke kan krydse, kan også være et problem.

Den europæiske hamster kan ses i 5. afsnit af 'Syv kontinenter, en klode' på DRTV.

2

Nordkaper

(© WikiMedia Commons)

Den op til 18 meter lange nordkaper er en af de mest truede hvalarter i verden, og den har nu fået status som kritisk truet.

Forskerne mener, at der i 2018 var færre end 250 individer tilbage af arten. Arten er gået tilbage med 15 procent siden 2011.

Ifølge forskere skyldes det særligt tre ting: Hvalerne bliver viklet ind i fiskeres net, de støder sammen med både og får skader, og de får færre unger end tidligere.

- At blive viklet ind i fiskenet er et stort problem for denne art - og et stort problem for arter som skildpadder eller delfiner andre steder i verden, siger Dalia Conde.

En undersøgelse af 30 nordkapere, der var døde som følge af menneskelig akivtet, viser, at 26 af dem var viklet ind i fiskenet.

- Hvalerne kan derudover få store skader, som kan være dødelige, når de støder ind i fiskerbåde, siger hun.

Dalia Conde forklarer, at også larm fra fiskerbåde kan være et problem for arten.

Det kan forstyrre deres almindelige opførsel og deres kommunikation med hinanden, som de har gennem ekkolokalisering.

3

Rød colobus-abe

(Foto: Kreuzberger © WikiMedia Commons)

Det gør de røde colobus-aber til den mest truede slægt af aber i Afrika.

Det skyldes blandt andet, at nogle af aberne jages af mennesker.

- I dele af Afrika kan der være stor ulighed i indkomst. Derfor jager nogle mennesker ude i og tæt ved regnskove. Her dræber de alt, de kan komme i nærheden af, for at få noget mad og protein, siger Dalia Conde og fortsætter:

- Det kaldes 'bushmeat', og sælges ofte på markeder inde i byerne.

Hun forklarer, at jagten på bushmeat er et stort problem, fordi det presser mange arter.

Samtidig kan kødet overføre sygdomme til mennesker.

- Når mennesker kommer i kontakt med dyr eller spiser dyr, der ellers lever i isolerede områder, kan mennesket få sygdomme, som de kunne have undgået, siger hun.

Det kaldes zoonoser, der er infektionssygdomme, som kan ramme fra dyr til mennesker - eller fra mennesker til dyr.

Sygdomme, som sars og ebola er zoonoser. Man formoder også, at Covid-19 er en zoonose.

Facebook
Twitter