Mere end hver sjette fugl er forsvundet i Europa

Landbruget har udryddet mange af de insekter, som fugle lever af.

Det er især almindelige fugle som gråspurve, der oplever stor tilbagegang. (Foto: Zeynel Cebeci © WikiMedia Commons)

Du har måske ikke bidt mærke i det, men i løbet af årene er der kommet færre og færre gæster ved foderbrættet i haven.

Mere end hver sjette fugl er forsvundet i Europa siden 1980'erne.

Det viser en ny opgørelse, der er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Ecology and Evolution.

Det svarer til et tab på omkring 600 millioner individuelle fugle i de seneste 40 år.

Værst er det gået ud over mindre fuglearter som gråspurv, gul vipstjert, stær og sanglærke.

Alene antallet af gråspurve er faldet med 247 millioner, vurderer forskerne bag undersøgelsen.

I Danmark er mere end halvdelen af nogle af arterne forsvundet i løbet af de seneste fire årtier.

- Det er mange af de samme arter, vi ser, som er i nedgang i hele Vesteuropa, siger Henning Heldbjerg.

Han er biolog og ph.d. ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.

Mere landbrug giver færre fugle

Forklaringen på det dalende antal af fugle finder man blandt andet i landbruget.

Særligt i Vesteuropa er det største fald i arter knyttet til landbrugs- og græsområder.

- Det er blevet sværere at være fugl i landbrugslande, siger Henning Heldbjerg.

Særligt siden 1950'erne er landbruget intensiveret, og mange insekter er forsvundet fra marker og naturområder, hvilket har haft en stor betydning for fuglenes levesteder.

En undersøgelse viser, at antallet af insekter på verdenplan er næsten reduceret med en fjerdedel siden 1990’erne.

Forklaringen er blandt andet vores ensartede måde at dyrke marker på og vores brug af kvælstof (gødning) og pesticider (gift).

Det har fjernet levestederne for mange insekter og dermed fødegrundlaget for fugle.

- Et område med færre orme, biller og fluer er også lig med et område med færre fugle, siger Henning Heldbjerg.

Den store nedgang i fuglene betyder ikke, at arterne nærmer sig udryddelse.

Men det kan ses derude i naturen - og på forderbrættet.

- Det er ikke særligt sandsynligt, at vi får de tabte individer tilbage igen. Det hele bliver mere ensartet, når du har mindre natur i de arealer, hvor vi dyrker landbrug, siger Henning Heldbjerg.

Klimaforandringer skubber fuglene

Det er langt fra kun Europa, der er blevet fattigere i fugleriget. Samme tendens ses i Nordamerika.

Udover landbruget påvirker klimaforandringer også fuglene.

De stigende temperaturer får dem nemlig til at flytte sig.

- Vi kan se, at nogle fuglearter på europæisk plan skubbes mod nord, fordi de klimatiske betingelser ikke levner plads til dem længere, siger Henning Heldbjerg.

Enten fordi det bliver for varmt, eller fordi nogle arter bliver udkonkurreret af andre, der kommer sydfra.

Selvom det kan betyde, at vi får nye arter at se her i Nordeuropa, kan det i værste fald også betyde et farvel til arter, vi kender.

- Vi kan se, at klimaforandringerne resulterer i, at yngleområderne generelt forskydes mod nord. For ynglefuglene i de nordligste områder af Skandinavien er det særligt et problem, da de ikke kan bevæge sig yderligere nordpå, så yngleområdet bliver mindre, siger han.

FacebookTwitter