Orangutang, rensdyr og spækhugger: Coronavirusset kan være farligt for mange vilde dyr

40 procent af de dyr, der er i risiko for at blive smittet med SARS-CoV-2, er truede.

Selv hvis et truet dyr som Sumatra-organgutangen eksponeres over for virusset, er det dog ikke sikkert, at den smittes, siger dansk forsker. (Foto: Johannes Maximilian © WikiMedia Commons)

Pandemien covid-19 rammer ikke kun mennesker.

Også dyr som mink, katte og hunde har vist sig at kunne smittes med virusset.

Nu viser forskning, at også vilde dyrearter, der kategoriseres som truede, kan smittes med SARS-CoV-2, der giver covid-19 i mennesker.

Arter som sumatra-orangutang, vestlig lavlandsgorilla og hvidkindet gibbon har ‘meget høj’ risiko for at kunne blive smittet med covid-19. De er alle truede eller kritisk truede dyrearter.

Ved at undersøge arvematerialet fra 410 hvirveldyr som fugle, reptiler, fisk, primater og pattedyr, har forskerne estimeret, hvor stor sandsynligheden er, for at en dyreart kan smittes med virusset.

Af alle undersøgte dyrearter, der er modtagelige over for virusset, er 40 procent kategoriseret som truede arter.

Det er særligt primater, der har høj risiko for at kunne blive smittet.

- Hvis du tænker over det, så giver resultaterne god mening: Dyr, der er tæt genetisk relateret til mennesker, som primater, har størst risiko for at kunne blive smittet med SARS-CoV-2. For eksempel chimpanser, der deler 99 procent arvemateriale med mennesket.

Det siger Graham Belsham, der er professor på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Han er ikke en del af forskerholdet bag den nye undersøgelse.

Mange trin før smitten sker

Forskerne har kigget på, om dyrearterne havde det gen som koder for den specifikke receptor i deres arvemateriale, som man mener, covid-19 binder sig til. Den receptor hedder ACE2.

- Vi ved, at ACE2 er nøglen til infektions-processen for virusset. Det er sådan, virusset kommer ind i cellen, siger Graham Belsham.

Om en truet dyreart som Sumatra-orangutang faktisk bliver smittet med virusset, er dog uvist.

- Det kommer an på, om arten bliver eksponeret over for mennesker, der er inficeret, siger Graham Belsham og fortsætter:

- Men selv hvis arten eksponeres for virusset og har ACE2, er det ikke sikkert, at de bliver smittet. Når et virus skal inficere en celle er der flere faktorer, der spiller ind. Virusset skal også kunne formere sig og sprede sig til andre individer hos arten. Ellers er det blot ét individ, der smittes, og så stopper smitten der.

Vi ved altså ikke, ud fra den nye forskning, om truede dyrearter i det fri vil blive smittet med SARS-CoV-2.

- Men det er selvfølgelig stadig vigtig viden, så man kan tage nogle forholdsregler, hvis man har med dyr at gøre, der har høj risiko for at kunne blive smittet, siger han.

Mink smittes, selvom de har meget lav risiko

På den nye liste findes også mink. Dog i den anden ende af listen end primaterne.

Den amerikanske mink har nemlig ‘meget lav’ risiko for at blive smittet. Arten bliver opdrættet i Danmark.

- Mink som art har en meget lav risiko for at kunne blive smittet ifølge undersøgelsen. Alligevel har vi set minkfarme herhjemme, der er blevet ramt af SARS-CoV-2, siger Graham Belsham og fortsætter:

- Og det ser ud til, at de smittes ret effektivt. Dette er en af begrænsningerne ved de nye forskningsresultater: Selvom ACE2 receptoren er meget vigtig for, at en art kan smittes, er det ikke den eneste faktor, der afgør det.

Han forklarer, at smitte blandt mink også kan skyldes, at mink eksponeres mere for mennesker - og dermed mulig smitte - end mange primater i det fri.

- Husdyr som får og grise har middel til lav risiko for at blive smittet ud fra ACE2-teorien. Men risikoen er nok i virkeligheden højere, fordi de er mere i kontakt med mennesker. Dermed øges risikoen for husdyr i forhold til andre dyr i samme risiko-kategori, der lever i det fri, langt væk fra mennesker, siger han og fortsætter:

- Det samme gælder for hunde og katte, hvor vi også har set tilfælde af smitte. De har ellers henholdsvis lav og middel risiko for smitte ud fra deres ACE2-receptorer. Men de er ofte meget tæt på mennesker, og derfor kan man forestille sig, at de eksponeres mere og over længere tid for virusset - og derfor ser vi smitte hos dem.