Pas på med at råbe ad din hund – det kan give den stress

Ny forskning bekræfter, at det er bedre at belønne end at straffe Fido.

Hunde fra skoler, der bliver trænet med strafbaserede metoder, viste et højere stressniveau end hunde, som blev trænet i skoler med belønningsmetoder. (Foto: © Mia Anderson, Unsplash.com)

Kommer du ofte til at råbe ad din hund, når den begynder at gø? Eller hiver du hårdt i snoren, når den springer op ad fremmede på gaden?

Selvom du gerne vil opdrage din hund, kan det være en dårlig idé at hæve stemmen eller straffe den fysisk. Det kan nemlig skade dens mentale helbred i længere tid.

Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra blandt andet Universidade do Porto i Portugal.

Undersøgelsen er endnu ikke blevet publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Men resultaterne passer godt med tidligere forskning, fortæller Björn Forkman, professor i dyreadfærd og sygdomskontrol på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet:

- Man har tidligere lavet undersøgelser, der viser en kobling mellem træningsmetoder og adfærdsproblemer, siger han.

- Jeg synes, den her undersøgelse er interessant, og som hundeejer er det vigtigt at vide, at afstraffelse kan have en langvarig negativ påvirkning på hunden, fortsætter Björn Forkman.

Mere objektiv metode

I undersøgelsen har forskerne testet 92 hunde fra i alt syv hundeskoler. 42 af dem kommer fra tre skoler, hvor man træner hundene med belønningsmetoder. Det kan for eksempel være, at hunden får godbidder, når den gør det, den bliver bedt om.

De resterende 50 hunde kommer fra fire skoler, hvor man træner med strafbaserede metoder. Det kan for eksempel være, at man råber ad hunden eller hiver hårdt i dens snor, når den ikke gør, hvad der bliver sagt.

De 92 hunde blev filmet under tre træningslektioner. Forskerne tog spytprøver af hundene for at måle, om træningen påvirkede deres stressniveau. Til sammenligning tog forskerne også spytprøver fra hunde, der lå hjemme og slappede af.

Forskerne oplevede en tydelig forskel på de to grupper af trænede hunde. De, som blev trænet med strafbaserede metoder, var meget mere stressede end de andre.

Ud over at tage spytprøver analyserede forskerne også adfærden hos hundene. De fandt forskellige stressindikatorer hos de hunde, som blev trænet med strafbaserede metoder. Hundene begyndte blandt andet at slikke sig voldsomt på læben og gabe mere end normalt. (Foto: © James Barker, Unsplash.com)

- Det er et interessant resultat. Og hvis vi sammenligner med tidligere undersøgelser, så kan man sige, at den her metode er mere objektiv, da den ikke er baseret på spørgeskemaundersøgelser hos ejerne. Her har forskerne selv været ude og kategorisere hundene ud fra træningsmetoderne, siger Björn Forkman.

Usikkerhed omkring årsagen

Forskerne bag undersøgelsen lavede efterfølgende flere forsøg med hundene, hvor de hunde, som blev trænet med strafbaserede metoder, viste flere tegn på stress.

Björn Forkman finder generelt undersøgelsen interessant, men fremhæver dog, at der altid kan være en usikkerhed omkring årsagen og virkningen.

- Det er altid svært at finde ud af effekten ved træning. For hvis du nu for eksempel har en stor, kraftig hund, som er aggressiv eller har andre adfærdsproblemer, så kan det være, du tænker, den skal på en hård skole. Så er spørgsmålet, om det er selve træningen, der er skyld i hundens opførsel, eller om du har valgt træningen på grund af opførslen, siger han.

Vigtigt at hunden kan forudsige en straf

Ifølge Björn Forkman er opdragelse ikke kun et spørgsmål om hård straf eller belønning.

- Afstraffelse er i psykologisk forstand meget bredere end det. Undersøgelser tyder for eksempel på, at hvis du træner en hund, og den ikke rigtigt ved, om den bliver straffet eller ej, så kan det være ekstremt stressende for hunden.

- Derfor er det vigtigt for hunden, at den kan forudsige, hvad der kommer til at ske, siger Björn Forkman.