Sjældent fund: Narreklumpfisken er dukket op på den forkerte side af kloden

Klumpfiskearten kan blive mindst 2,4 meter lang. Den blev opdaget af den danske marinbiolog Marianne Nyegaard.

Narreklumpfisken, der blev fundet på stranden i Californien, var mere end 2 meter lang. (© Thomas Turner)

En praktikant ved Coal Oil Point Reserve i det sydlige Californien blev i sidste uge præsenteret for lidt af et særsyn, da en fisk havde forvildet sig op i sandet på naturreservatets strand.

Ikke alene var fisken kæmpestor. Den 2 meter lange fisk har også siden vist sig at være en sjælden art, der formentlig er svømmet flere tusind kilometer, inden den er havnet på egne, hvor den aldrig før er set.

- Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så billederne. For mig var det næsten som at se en isbjørn i Brasilien, siger den danske marinbiolog Marianne Nyegaard, der har forsket i klumpfisk i flere år.

Ud fra billeder, forskere i Californien havde lagt op på et globalt natursite, indentificerede Marianne Nyegaard og samarbejdspartneren, biolog Ralph Foster, den strandede fisk som en såkalt narreklumpfisk, på latin: mola tecta.

- Man skal være forsigtig, når man identificerer ud fra billeder, men efter at jeg havde bedt om billeder fra flere vinkler, var vi ikke i tvivl. Der var helt sikkert tale om den type klumpfisk, vi typisk ser i Australien, New Zealand, Sydarika og Chile.

Modsat andre klumpfiskearter er narreklumpfisken tallerkenformet.

Forskellig genetik

Det var den danske forsker Marianne Nyegaard, som i dag er bosat på New Zealand, der første gang opdagde den særegne klumpfiskeart.

Hun var i gang med et ph.d.-studie om klumpfisk i farvandet ved Bali og analyserede DNA-prøver fra klumpfiskeskæl, som hun sammenlignede med prøver fra klumpfisk, fiskere på fiskebåde i Australien og New Zealand havde samlet ind.

- Efter nogen tid kunne jeg se, at der var noget, jeg ikke kendte. Nogle af prøverne var genetisk forskellige, og jeg kunne ud fra strandinger og museumskollektioner se, at der var forekomst af en anden art omkring New Zealand, fortæller Marianne Nyegaard.

- Der var simpelthen en klumpfisk, som så anderledes ud end de allerede kendte arter, og jeg brugte fire år på at opspore evidens med hjælp fra mange mennesker.

Tynd og tallerkenformet

Mens mola mola, den klumpfiskeart vi også kender fra farvande omkring Danmark, er rund og tyk, har narreklumpfisken (mola tecta på latin, red.) ifølge Marianne Nyegaard en mere flad kropsform.

Marianne Nyegaard tog i forbindelse med sit forskningsprojekt også biosier af klumpfisk. Her på en såkaldt mola alexandrini. Foto: Steve Woods.

- De er begge buttede og har vinger, men klumpfisken, der hidtil kun er set i havene på den sydlige halvkugle, er meget tallerkenformet. Den er tyk henover øjnene og slank på resten af kroppen, forklarer Marianne Nyegaard, der påpeger, at fisken også kan blive gigantisk.

- Når de er helt små, er de cirka 2 milimeter lange, og de bliver i hvert fald 2,4 meter lang. Det er det største eksemplar, vi har fundet. Og det kan sagtens være, de kan vokse meget mere.

Forvildet gigant

Marianne Nyegaard fortæller, at der også er klumpfiskeforskere i USA, men der har aldrig nogensinde tidligere været forlydender om forekomst af narreklumpfisk på den nordlige halvkugle. Netop derfor mener Marianne Nyegaard, at narreklumpfisken på stranden i Californien må være et særtilfælde.

- En art er altid indenfor et habitatsområde, hvor de har de bedst, men der er af og til nogle ude på randen, der prøver at se, hvor langt væk de kan komme. Sådan er klumpfisk også, og når der ikke som sådan er grænser i havet, så kan de jo forvilde sig til Californien, siger Marianne Nyegaard, der også præsenterer et andet scenarie:

- Det kan måske også have noget med klimaforandringer at gøre.

Sådan ser den flade narreklumpfisk på stranden i Californien ud.

En ny verden

Om Marianne Nyegaard genoptager sin klumpfiskeforskning, ved hun ikke. Hun er dog fortsat interesseret i sammenhængen mellem havstrømme, temperaturer og forekomst af de forskellige klumpfiskearter, fortæller hun.

Især nu, hvor narreklumpfisken pludselig er havnet på en strand i Californien.

- Klumpfisk er blevet overset indenfor forskningen. Der ikke er nogen kommerciel interesse, men det er en spændende fisk, og det kunne være interessant at finde ud af, om den kan leve andre steder, siger Marianne Nyegaard, der i dag arbejder som marinbiolog ved Auckland War Memorial Museum i New Zealand.

Hvordan bliver man så interesseret i klumpfisk?

- Første gang jeg så en klumpfisk var på et besøg på Nordsømuseet, og da jeg så kom til Indonesien var der masser af kæmpestore klumpfisk. Også tæt på stranden. Det åbnede en helt ny verden for mig.