Slut med mahogni og egetræer? En tredjedel af verdens træarter er i fare for at uddø

En omfattende rapport viser, at træerne i høj grad presses af ting som skovrydning og fødevareproduktion.

Rapporten fra Botanical Gardens Conservation International viser, at 17.500 ud af 60.000 træsorter er truet af udryddelse. (Foto: © Niko photos, Unsplash)

500 forskere fra hele verden har offentliggjort en rapport om verdens skove, som FN har modtaget med bekymring.

Rapporten fra Botanical Gardens Conservation International (BGCI) viser, at 17.500 ud af 60.000 træsorter er truet af udryddelse.

Det betyder, at vi ser ind i en fremtid, hvor næsten hver tredje træsort i verden er på vej til at forsvinde.

- Det er næsten udelukkende vores egen skyld, at så mange træarter er truede i dag. Over hele verden fælder vi skov for at gøre plads til at producere eksempelvis mad eller palmeolie, og med den potentielle trussel fra klimaforandringer oveni, vil det blive næsten umuligt for mange arter at stå imod, siger Anders Ræbild.

Han er lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Et træ er ikke bare et træ

Det kommer ikke som et lyn fra en klar himmel, at skovene rundt om i verden har store udfordringer.

Igennem mange år har vi vidst, at klodens skove svinder ind, men den nye rapport sætter for første gang konkrete tal på, hvor mange træarter der er truet, fortæller Anders Ræbild.

- Det sætter problemet i et mere konkret og målbart perspektiv, når vi på denne måde får sat tal på, hvor slemt det står til. Det er et ufatteligt stort stykke arbejde, og det giver os en unik mulighed for at sætte ind de rigtige steder i verden med de rigtige metoder, siger han.

Skovbrande har de seneste år spillet en større og større rolle - især i regnskove som Amazonas. (Foto: © CARL DE SOUZA, AFP or licensors)

Med 60.000 forskellige træarter kunne man næsten fristes til at tænke ’pyt’, hvis en håndfuld arter skulle uddø og forsvinde.

Men helt så simpel er virkeligheden ikke, understreger Anders Ræbild.

- Et træ er ikke bare et træ. Det er et lille økosystem, hvor mange dyr, planter og svampe er afhængige af træet for at trives og overleve. Mange af de arter risikerer også at forsvinde, hvis træarten uddør, siger han og fortsætter:

- Planterne er et grundlag for livet her på jorden. De samler den livsnødvendige energi, som alle vi andre organismer bruger. Derfor er det kritisk, hvis flere og flere af dem forsvinder.

Træer har en god evne til at fordampe vand og skaber derfor rigtig meget nedbør. Det betyder blandt andet, at skovområder i høj grad påvirker klimaet.

De grønne kæmper binder også en stor mængde CO2, som vi på den måde undgår at få ud i atmosfæren, fortæller Anders Ræbild.

- Træer og andre planter spiller en stor rolle i at opretholde CO2-balancen på jorden. De binder en stor mængde kulstof, og et af de helt store skrækscenarier er, hvis regnskove som Amazonas på et tidspunkt når et såkaldt tipping-point, hvor de pludselig kollapser og udleder enorme mængder CO2. Det ville være katastrofalt både for klimaet og for biodiversiteten, siger han.

Mere ’hjemlige’ træer er også truede

Ofte forbinder man tropiske skove med allerstørst mangfoldighed og planterigdom.

Det er også her, problemerne kommer tydeligst til udtryk, fortæller Anders Ræbild.

- Der findes truede træarter i hele verden, men det er især de tropiske regnskove, som lige nu oplever de største konsekvenser af alt fra skovrydning til store brande. Områder som Amazonas er hjemsted for en enorm biodiversitet, men de er også sårbare over for de indgreb, vi mennesker laver, siger han.

Den populære træsort maghoni, der blandt andet bruges til møbler, er også på listen over truede træer. (Foto: © Lawrence Naylor, Scanpix)

Det betyder dog på ingen måde, at træerne i de køligere dele af verden ikke er i fare.

Flere steder i det sydlige Europa og Nordamerika er der også truede træarter, fortæller Anders Ræbild.

- For eksempel er flere arter af både eg og ask også på listen over truede arter. Stigende temperaturer og perioder med tørke begynder at spille en rolle. Samtidig betyder et ændret klima, at nye sygdomme kommer til og angriber træerne, siger han.