Tre milliarder fugle er forsvundet i USA og Canada: Det sker også i Danmark

Fuglebestanden er skrumpet med mere end fjerdedel siden 1970'erne, fordi levesteder ødelægges.

Den danske bestand af gulspurve har været i nedgang siden 1980'erne. Det skyldes blandt andet effektiviseringen af landbruget. (Foto: Marton Berntsen © WikiMedia Commons)

Der er blevet længere mellem pippene i USA og Canada.

På 48 år - fra 1970 til 2018 - er der nemlig forsvundet næsten tre milliarder fugle i USA og Canada.

Det svarer til 29 procent af den fuglebestand, der var i 1970’erne.

Det viser ny forskning, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science.

Resultaterne kommer ikke bag på Thorsten Balsby, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

- Det er et stort tab af individer. Helt overordnet så viser resultaterne, at der er en jævn nedgang i antallet af fugle i USA og Canada. Og det er ikke kun sjældne fugle. Det er også helt almindelige fugle, der forsvinder, siger han.

Forskerne skriver i en pressemeddelelse, at 90 procent af de forsvundne fugle kommer fra kun 12 fuglefamilier.

- Det er helt almindelige fugle som amerikanske sangfugle og spurve - og det er især småfuglene, det er gået hårdt ud over. Disse arter lever af insekter eller frø, siger Thorsten Balsby.

Det er ikke kun i USA og Canada, at fugle forsvinder. Det sker også i Europa og Danmark.

- I Europa ser vi også de her tilbagegange i almenkendte fugle. Hvis vi lavede en undersøgelse i herhjemme, så tror jeg, at vi ville få et lignende billede. Stæren og gråspurven er for eksempel gået kraftigt tilbage i både Danmark og USA, siger Thorsten Balsby.

Levestederne ødelægges af byer og sprøjtemidler

Forskerne har ikke undersøgt, hvorfor fuglene er forsvundet.

Men tidligere forskning kommer med et bud: Levestederne bliver ødelagt for fuglene.

- Selvom der i USA og Canada er områder, hvor der bor meget færre mennesker end i Danmark, og der dermed er mere uberørt natur, så ligner landene meget hinanden i den måde, vi behandler naturen på, siger Thorsten Balsby og fortsætter:

- Der sker en urbanisering, som fjerner natur og dermed levesteder for dyrene. Og der bruges sprøjtemidler, der dræber de insekter, som mange af fuglene skal leve af.

Han forklarer, at der for eksempel forsvinder markhegn i Danmark, hvor almindelige arter som gulspurv og bomlærke lever og yngler.

- Og det kan være en af forklaringerne på, at de to arter er i tilbagegang i Danmark.

Thorsten Balsby understreger, at det bestemt ikke er en naturlig udvikling, at næsten 30 procent af alle fugle forsvinder i USA og Canada.

- Det er gået den forkerte vej på grund af menneskets indblanding. Vi fjerner habitater, sprøjter med midler, der er hårde for naturen. Samtidig omdanner vi naturen til dyrkede arealer, der ikke har så stort potentiale for fugleliv, som et naturligt levested ville have, siger han.

Fuglene kan reddes, men vi skal handle nu

Der er dog et lille håb i de nye forskningsresultater, forklarer Thorsten Balsby.

Nogle få fuglearter bliver der nemlig flere af.

- Forskningen viser, at rovfugle og vandfugle, som gæs og ænder, er i fremgang, siger han.

Også i Danmark er der kommet flere gæs ligesom, at der er fremgang at spore blandt en del andearter.

Thorsten Balsby forklarer, at det ofte kun sker, når mennesket laver tiltag, der hjælper fuglene.

- Herhjemme kommer der flere gæs, fordi der er flere grønne marker og majsmarker. Så kan de udnytte naturen anderledes, og dermed kan de holde sig i en bedre foderstand.

Et forbud mod sprøjtemiddel fra år 1969 har eksempelvis vist sig at give en fremgang, som kan ses i dag.

- Efter insektsprøjtemidlet DTT blev forbudt omkring år 1970, har vi set en fremgang af rovfugle i både USA, Canada og Europa, siger Thorsten Balsby og fortsætter:

- Men det er en langsom fremgang. Det var nemlig først efter år 2000, at der begyndte at komme flere af arterne. Så vi skal altså gøre noget aktivt, hvis vi overordnet set skal have bestanden af fugle til at stige igen.

Facebook
Twitter