2000 hektar landbrugsjord ødelægges dagligt

Gennem de seneste 20 år er omkring en femtedel af klodens kunstvandede arealer ødelagt af salt.

På verdensplan er 62 millioner hektar kunstvandet landbrugsjord mere eller mindre ved at blive ubrugeligt på grund af saltforurening. Det svarer til et område på Frankrigs størrelse og medfører massive økonomiske og sociale problemer, hvor det foregår. Hvilket er over det meste af kloden. (© Scanpix)

Hver eneste dag i mere end 20 år er omkring 2000 hektar kunstvandet landbrugsjord på tværs af 75 lande blevet nedbrudt af salt.

Det viser en ny undersøgelse fra United Nations University i Canada der er offentliggjort 28. oktober.

I alt er 62 millioner hektar berørt. Det svarer til et område på størrelse med Frankrig.

Kan vandet ikke komme væk, ophobes salten ved planterødderne

Nedbrydningen af landbrugsjorden forekommer i de tørre og halvtørre områder, hvor nedbøren er for lav til at regnvandet regelmæssigt kan sive gennem jorden, og hvor man i stedet vander kunstigt uden nogen former for dræn.

Det betyder at salt langsomt ophober sig i jorden og dermed ødelægger jordens egenskaber og nedsætter produktiviteten.

- At skulle brødføde verdens forventede ni milliarder mennesker i 2050 og gøre det med meget lidt ny produktiv jord til rådighed, kræver alle nationer på dæk, siger undersøgelsens hovedforfatter Manzoor Qadir i forbindelse med undersøgelsens lancering.

Ødelagt landbrugsjord ødelægger hele samfundet

En stor del af de afvandede arealer ligger i udviklingslandene. Her har man har bestræbt sig på at investere i kunstvanding og dræning, men uden at sikre det rette vedligehold og den rigtige forvaltning.

Og når landbrugsjorden i udviklingsområder forringes eller helt går tabt, går det udover hele området som helhed. I form af økonomiske tab, faldende beskæftigelse, stigende sundhedsproblemer hos både dyr og mennesker.

Alene i Colorados River Basin i USA viser undersøgelser hvordan saltnedbrudt jord på kunstvandede områder årligt koster 750 millioner dollars. Tab, der direkte er afledt af den ødelagte landbrugsjord.

En række oplagte veje til at undgå tilsaltet jord

Rapporten peger på en række muligheder for at modvirke den negative spiral ved saltforurenet landbrugsjord.

Blandt metoderne nævnes plantning af træer, dybere pløjning, dyrkning af særlige salt-tolerante afgrøder, nedpløjning af planterester i mulden og naturligvis udbygning af dræn i landbrugsjorden så saltet skylles bort.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk