Alternativets Christian Poll: Naturen skal have plads

Danmarks nye grønne parti mener, at vi skal tættere på naturen. Og det kræver mere af den, hvilket også vil gavne landets trængte biodiversitet.

Christian Poll fra Alternativet viser Natursyn på P1 naturområdet ved Sjælsø i Nordsjælland, hvor han bor sammen med sin familie og hunden Mango. (Foto: Dorte Dalgaard © dr)

Alternativets natur-, miljø-, og ressourceordfører Christian Poll mener, at traveture i naturen hjælper os med at få sat vores dagligdags bekymringer i rette perspektiv.

Derfor skal der være mere natur, så vi får bedre adgang til den. Og også gerne natur med deciderede stillezoner, der er fri for blandt andet trafikstøj, siger han til Natursyn på P1.

- Jeg har lige været en tur i Norge og stå på ski. Og det er så fascinerende at stå der på vidderne og opleve den der fantastiske stilhed. Det er jeg ked af, at vi skal til udlandet for at opleve.

Det fortæller Alternativets spidskandidat i Nordsjælland, der til daglig sidder som som klima- og miljøpolitisk medarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening.

Mangfoldighed er et nøgleord

Mangfoldighed er ifølge Christian Poll noget, der går igen i mange af partiets emner. Ikke mindst inden for naturpolitik. Tingene skal have plads og gøres på den rigtige måde, mener han.

- Vi skal dyrke den forskellighed og den mangfoldighed, der for eksempel ligger i at have mange forskellige former for natur, som så også kommer til at hænge mere sammen.

Og som Christian Poll understreger, så vil det hjælpe med at løfte artsrigdommen blandt Danmarks planter og dyr, der i disse år er i hastig tilbagegang.

Mere plads til naturen

Danmark er dog et lille land, hvor naturen ikke har meget plads at brede sig på. Derfor er det i følge Christian Poll hele tiden et spørgsmål om, hvor pladsen skal komme fra, hvis naturen skal have mere.

- Nærmest totredjedele af vores areal bruges på landbrug, som belaster naturen på grund af sprøjtegifte og kunstgødning. Så vi skal på en klog måde skære i, hvordan landbruget fylder. Og så skal vi udvikle naturen, så der bliver mere plads til den, forklarer Christian Poll.

Derudover ser Christian Poll gerne, at statsskovene bliver fritaget for tømmerproduktion og omlagt til naturskove, der hvor det giver mening i forhold til at forbedre vilkårene for plante- og dyrearter.

På den måde adskiller Alternativet sig ved at være et omstillingsparti, siger Christian Poll.

- Mange taler om bæredygtighed, klima og miljø - men det er ganske få ting, der bliver justeret på. Der vil Alternativet godt tage fat i nogle større ting og prøve at lave nogle mere grundlæggende forandringer. Og det vil vi også inden for naturområdet, siger han til Natursyn på P1.

Naturpolitik på P1

Udsendelsen med Christian Poll fra Alternativet er den første i en række af reportageudsendelser med politikere om deres holdning til naturen i programmet Natursyn på P1.

Udsendelserne sendes løbende, som de produceres i den kommende tid og vil efterfølgende kunne podcastes via Natursyns programside.