Bente Klarlund stødt over afgørelse om snyd

Den berømte sundhedsforsker er uenig i afgørelse om uredelighed, men beklager samarbejde med Penkowa.

Ifølge Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed er der blevet begået videnskabelig uredelighed i seks ud af 12 indklagede artikler fra Bente Klarlund. (Foto: Agnete Schlichtkrull © DR)

Sundhedsforskeren Bente Klarlund er ikke tilfreds med, at Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har erklæret flere af hendes videnskabelige artikler uredelige.

Til DR Nyheder siger hun, at hun vil tage udvalgets afgørelse til efterretning, men at hun er uenig i udfaldet.

- Jeg mener grundlæggende, at afgørelsen om uredelighed er forkert. Det støder mig, at man kan blive kendt uredelig uden at have snydt, siger Bente Klarlund til DR Nyheder

Ude af trit med virkeligheden

Ifølge en pressemeddelelse UVVU drejer afgørelsen sig blandt andet om manglende oplysninger om brug af biopsimateriale og forsøgspersoner i seks af de tolv artikler, de har undersøgt.

Men Bente Klarlund mener altså ikke, at det er grund nok til at erklære hende uredelig.

- UVVU's afgørelse tager udgangspunkt i en forståelse af god forskningsmæssig praksis, der ude af trit med hvad mange andre forskere anser for god praksis, siger hun

Beklager arbejde med Penkowa

Bente Klarlund var også involveret i anden sag i UVVU vedrørende fire artikler, som hun har skrevet sammen med den skandaleombruste hjerneforsker.

Det var Bente Klarlund selv der indbragte de fire artikler for UVVU, og derfor glæder det hende også, at der er blevet truffet afgørelse i de sager.

- Jeg har hele vejen igennem dette lange forløb sagt, at jeg beklager, at jeg ikke var mere opmærksom i forhold til Milena Penkowa's arbejde. Det er en alvorlig sag, som jeg og mange andre i den danske forskningsverden har lært af.

Facebook
Twitter