BILLEDSERIE 7 almindelige sommerfugle og 7 truede

Der har været masser af sommerfugle i år - også sjældne gæster, men der skal mere til for at redde de truede arter.

 • Det er kendetegnende for de mest almindelige sommerfuglearter, at de yngler på almindelige planter. Fx Græsrandøje, der lever på... ja, græs. (© Peder Størup)
 • Nældens takvinge er Danmarks nationalsommerfugl. (© Peder Størup)
 • Dagpåfugleøje er også ganske almindelig. (© Peder Størup)
 • Grønåret kålsommerfugl er også ganske udbredt. (© Peder Størup)
 • Det samme er lille kålsommerfugl. (© Peder Størup)
 • Admiralen flyver i Danmark fra marts til oktober og trækker op fra det sydlige Europa. (© Peder Størup)
 • Stregbredpande er også udbredt i hele Danmark og yngler på græsser. (© Peder Størup)
 • Blandt de sjældne og mest truede finder man derimod østlig takvinge, der er større og mere grumset i farven end nældens takvinge. (© Peder Størup)
 • Rødlig perlemorsommerfugl var tidligere et almindeligt syn i Danmark, men holder nu udelukkende til på Midtsjælland og Lolland-Falster. (© Peder Størup)
 • Sortplettet blåfugl findes kun i en sidste lokalitet på Møn, men har tidligere været ganske udbredt mange steder i Danmark. (© Peder Størup)
 • Hedepletvinge er ikke alene truet i Danmark men i hele Europa. Dens larver lever udelukkende på planten Djævelsbid, der igen kræver helt særlige naturforhold at vokse på. (© Peder Størup)
 • Sortbrun blåfugl lever i Danmark særligt på planten blodrød storkenæb, som typisk vokser på kystskrænter og i de bagerste klitrækker og findes udelukkende i det nordvestlige Vendsyssel. (© Peder Størup)
 • Engperlemorsommerfuglen lever på mjødurten og findes udelukkende på ganske få steder på Bornholm, Sjælland og på Fyn, hvor den tidligere fandtes overalt. (© Peder Størup)
 • Ensianblåfuglen var tidligere udbredt i det meste af Vestjylland men kan nu blot opleves på Fanø, Rømø og Læsø, samt enkelte steder i Vestjylland. (© Peder Størup)
 • Peder Størup er oprindeligt uddannet reklamefotograf, men bruger i dag det meste af sin tid på at fotografere og debattere naturens vilkår. I de resterende billeder fortæller han selv: Sommerfuglen Isblåfugl, en førhen almindelig sommerfugle men findes i dag kun på de bedste naturlokaliteter. (© Peder Størup)
 • Klitperlemorsommerfugle som også er stærkt presse af landbrugsdriften. Er der ingen violer, som dens larve kan leve af, er der heller ingen klitperlemorsommerfugl. (© Peder Størup)
 • Den lille frø illustrerer, at arterne ofte lever isoleret i et land præget af byer, vejen og industri. (© Peder Størup)
 • Myrerne lever i en tæt symbiose med lusene, som de passer og plejer nænsomt mod at få en sukkerholdig væske fra lusene. (© Peder Størup)
 • De fleste arter i vores natur lever et stille liv og gør ikke meget væsen af sig, eksempelvis den lille men smukke svamp gul nøkketunge, som også er truet. (© Peder Størup)
1 / 19

SOMMERSERIE - NATURFOTOGRAFERNE

Fotograf Peder Størup er muligvis bedst kendt for at stå bag plakaten med Danmarks 76 dagsommerfugle, men han er samtidig også en ivrig debattør af naturens vilkår.

Oprindeligt er han uddannet reklamefotograf og har arbejdet som sådan i mange år. I dag går Peder Størups tid primært med at dokumentere og formidle naturens tilstand.

- Når jeg fotograferer så har jeg altid i baghovedet hvordan billedet kan bruges til at sætte fokus på naturens tilstand på godt og ondt, fortæller han.

2014 et gunstigt sommerfugleår

I år har der været mange flere sommerfugle på vingerne, da de ikke er blevet svækket af kulde og regn, fortæller Peder Størup. Derfor har vi i Danmark set arter, der normalt regnes for at være meget sjældne.

Det gælder fx den meget sjældne 'østlig takvinge' der på Sjælland har vist sig i meget store antal.

- Den er hjulpet hertil fra Sverige og Baltikum med varmen og østenvinden, forklarer han.

Løser dog ikke krisen for truede arter

Han påpeger dog, at enkelte gode sommerfugleår ikke løser de truede arters krise i Danmark. Mange af arterne er trængte i små isolerede lommer og mange bestande er ekstremt sårbare overfor forandringer, siger Peder Størup.

- Visner den plante som deres larve lever af, kan et enkelt tørt år udrydde lokale bestande, siger han.

Peder Størups serie med sommerfuglebilleder er fjerde afsnit i en lille portrætrække af danske naturfotografer og deres værker, som vi bringer her på siderne hver weekend gennem sommeren.

Facebook
Twitter