Biologer jubler over Alternativets naturudspil

Men udfordringerne er også til at få øje på. Ikke mindst at få skabt mere plads til naturen.

Den væltede træstamme har ligget urørt i årtier og skaber grundlag for en masse liv i skoven. Her fra Suserup Skov ved Sorø. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)

Med i alt 42 punkter, fordelt på fire overordnede indsatser, præsenterer Alternativet i dag sin naturpakke.

Seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs glæder sig over udspillet, som han kalder for ’tæt på at være Danmarkshistorisk.’

- Vi er ikke vant til at have politiske partier med gennemarbejdet naturpolitik. Normalt er det gemt lidt væk under miljøpolitiske dagsordener som klima og vandmiljø, så set i det lys, ser det rigtig godt ud, siger han til P1 Morgen.

Den største udfordring bliver ifølge forskeren at få realiseret planens første overordnede indsats om at skabe mere plads til natur.

En øvelse vi traditionelt har været dårlige til i Danmark, mener han.

Alternativets plan lægger op til at 17 procent af Danmarks landareal udlægges til natur, hvilket arealmæssigt svarer til den plads som vores byer og veje benytter.

Det efterlader 2/3 af landets areal til landbrugsdyrkning og skovbrug, som i dag optager omkring ¾ af Danmarks areal.

Lad skovene stå i fred

Ifølge forskeren kan det realiseres ved at inddrage den dårligste landbrugsjord langs kyster og ådale, samt standse statens skovdrift.

Og det er særligt i skovene, at den naturmæssige gevinst skal findes, forklarer Rasmus Ejrnæs:

- I forskerkredse har vi i en lang årrække peget på at det var det mest omkostningseffektive, man kan gøre for Danmarks natur, siger han.

- Man tjener ikke så mange penge i skoven, forklarer han. Til gengæld er der utrolig meget biodiversitet i skoven indenfor stort set alle organismegrupper, siger Rasmus Ejrnæs.

- Lige fra de mindste jordbundsdyr til de fugle og pattedyr som lever i skoven, siger han. Endvidere er der mange truede arter i skoven, så for biodiversitetseksperten er der ingen tvivl om hvor man bør starte:

- Det mest effektive, man kan gøre for Danmarks natur er at standse skovdriften og lade naturen være i fred inde i skovene, slutter han.