Danmarks natur skal undersøges til bunds

De næste fire år skal den danske natur tælles op og kortlægges i projektet Biowide.

Mens de fleste danske sommerfuglearter, som den femplettede køllesværmer der suger nektar fra en blåhat her, er ganske velbeskrevne, er der store dele af den danske natur vi ikke kender til. Det skal et nyt fireårigt forskningsprojekt lave om på. (Foto: Henrik Pyndt Sørensen © Scanpix)

Noas Ark anno 2014 - på danske plader

Mens hovedpersonen Noa i den gammeltestamentlige beretning om arken, der skulle redde alle verdens dyre-arter fra syndfloden, kun beskæftigede sig med dyr, vil det nye forskningsprojekt Biowide kortlægge den samlede danske natur. Dyr, planter, insekter, alt. Rub og stub.

Det er biodiversitetsforskere fra universiteterne i København og Århus, samt de naturhistoriske museer, der er gået sammen om at danne sig så fuldstændigt et billede af indholdet i den danske natur, som det kan lade sig gøre.

Gennemsøger 130 prøvefelter på i alt 325.000 kvm

Ved at nærstudere 130 prøvefelter på 50x50 meter, fordelt rundt på Danmarks forskellige naturtyper, håber forskerne at få det hidtil største overblik over, hvad vores natur indeholder.

Det fortæller seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet til dr.dk/viden. Han står i spidsen for projektet, der er støttet af Villumfonden og skal løbe de næste fire år.

- Biowide står for biodiversitet i dybden og bredden, forklarer han og fortsætter:

- Bredden dækker over, at man vil undersøge Danmarks biologiske mangfoldighed i alle vigtige landbaserede økosystemer. Både skov, mose, eng, overdrev, hede og klit - og vi prøver at komme rundt i alle landsdele, fortæller han.