Dansk idrætsmedicinsk forskning bliver olympisk fyrtårn

Institut for Idrætsmedicin ved Københavns Universitetshospital bliver et af IOC's ni forskningscentre. Det vil forbedre forskningen i idrætsskader, siger professor.

Overbelastningsskader er den hyppigste årsag til, at eliteidrætsudøvere stopper karrieren. Derfor støtter Den Olympiske Komité, IOC, forskning, der finder metoder til at forebygge og behandle sportsskader. (Foto: © vitaliy melnik, Scanpix)

Den internationale olympiske komité - IOC - har fået øje på den forskning, idrætsmedicinere laver i København.

De næste fire år giver IOC tre millioner kroner til Institut for Idrætsmedicin ved Københavns Universitetshospital til forskning i idrætsskader og forebyggelse af skader.

Dermed kommer det danske forskningscenter i eksklusivt selskab med bare otte andre forskningscentre i verden.

- Det er først og fremmest et klap på skulderen, siger professor og institutleder Michael Kjær til DR Viden.

Forebyggelse og behandling af skader

Københavns Universitetshospital er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og sundhedsvæsenerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Forskningssamarbejdet er valgt ud som fyrtøj på baggrund af en ansøgning, der hovedsageligt bygger på en beskrivelse af den forskning, man i forvejen udfører inden for forebyggelse og behandling af idrætsskader.

Pengene fra IOC skal fordeles mellem Bispebjerg/Frederiksberg Hospitaler og Hvidovre/Amager Hospitaler.

- Pengene gør det muligt at bygge oven på den forskning, vi i forvejen har i gang, og det vil gøre det muligt at udbygge de internationale samarbejder, der rækker ud over, hvad vi ellers ville kunne, siger Michael Kjær.

Lettere at lave store forskningsprojekter

Michael Kjær forklarer, at de danske forskere er gode til at undersøge forskellige ting gennem detaljerede undersøgelser af, hvad der sker i vævet ved skader.

- Samtidig er vi et lille land, og det gør det svært at lave forskning på flere tusinde idrætsfolk med samme skadestyper, siger han.

Gennem IOC-samarbejdet vil de danske idrætsmedicinske forskere sammen med andre forskningscentre kunne samle en masse mennesker med samme skader.

- Det vil gøre det lettere at gå ud og fastslå, at mennesker med den og den type skader i knæet, skulderen og achillessenen skal have den og den behandling, siger Michael Kjær.

IOC vil have videnskaben med

Overbelastningsskader er den hyppigste årsag til, at eliteidrætsudøvere stopper karrieren.

IOC støtter den idrætsmedicinske forskning for blandt andet at kunne give de store internationale forbund råd om, hvilken behandling de forskellige typer skader skal have.

Og i den forbindelse vil IOC gerne kunne henvise til forskningsresultater, der underbygger deres anbefalinger.

Eliteidrætsfolk og motionister

Samtidig kommer forskningen også motionister til gode, siger Michael Kjær.

Det er lidt ligesom med racerbiler og almindelige biler. Der er normalt de samme svage punkter i begge biler.

- Så når topidrætsfolk får overbelastningsskader, kommer vi også til at forstå mere om, hvad motionister kan holde til, siger han.

Fyrtårn der ses og høres

Dét at blive udpeget til IOC-fyrtårn betyder også noget lokalt på sygehusene.

- Fordi forskningen får et internationalt stempel af idrætsverdenen på, at vi er rigtig gode, siger Michael Kjær.

Når man kigger på listen over de ni IOC-forskningscentre, kan man også lægge mærke til, hvilke lande der ikke er repræsenteret, for eksempel Tyskland og USA, der ellers også gør meget i idrætsmedicinsk forskning, siger professoren.

Ifølge Michael Kjær får det danske forskningscenter også mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for, hvad der skal forskes i internationalt fremover for at løse atleternes problemer.

Og IOC-stemplet vil åbne flere døre for udveksling af ph.d.-studerende og post.doc.