Den legendariske rumstation Mir blev opsendt for 30 år siden

Uden at vide det, startede Sovjetunionen et rumeventyr i 1986, der stadig varer ved i dag.

VIDENSKABSBILLEDET
Beder man Google om at oversætte ordet Mir fra russisk til dansk, får man resultatet ”Verden”, men ordet kan også betyde "Fred".

Og da man i den nu opløste Sovjetunion i februar 1986 opsendte kernemodulet til rumstationen, var man næppe klar over at man påbegyndte et rumeventyr, som på sigt blev et globalt samarbejde, der stadig fungerer i dag.

Samarbejdet fortsætter i dag på den internationale rumstation ISS, som Rusland omkring årtusindskiftet valgte at deltage i, mens de i 2001 lod resterne af Mir styrte i Stillehavet ud for New Zealand.

Gennem Mirs 15 år i rummet, blev rumstationen centrum for en række spektakulære opdagelser og rekorder - og lagde grundsten til det senere internationale samarbejde i rummet.

Inden den da russiske rumstation delvist brændte op i atmosfæren 22 marts 2001 havde den rundet Jorden 86.331 gange, huset 104 kosmo- og astronauter fra 12 forskellige nationer, fordelt på 39 bemandede missioner.

Kilde: NASA, BBC & Wikipedia


Rettelse: I artiklens oprindelige udgave hedder det at MIR var verdenshistoriens første rumstation. Det er naturligvis forkert, da amerikanerne allerede i 70'erne forsøgte sig med projektet Skylab.