Dødelige svampe truer verdens padder

200 paddearter er allerede udryddet, og nu har forskere opdaget endnu en dødelig svampeart.

Her ses en frø, der er fundet død i Panama. Frøen er testet positiv for Batrachocytrium Dendrobatidis (B.Den.) og indgår i den sørgelige statistik over svampesygdommens ofre, der indtil videre har udslettet 200 paddearter. (Foto: brian.gratwicke- www.amphibianrescue.org @flickr)

Igennem mange år har biologer verden over talt om en global paddekrise, idet populationen af frøer, tudser og salamandere er gået voldsomt tilbage.

Udover generelle trusler mod biodiversiteten som klimaforandringer og forurening, har svampesygdommen Chytridiomycosis de sidste år udryddet over 200 forskellige paddearter. Det er svampen Batrachochytrium Dendrobatidis (B.Den.), der angriber padderne og har forårsaget den voldsomme tilbagegang blandt padder i Mellem- og Nordamerika, Europa og Australien.

Når så mange verdensdele er berørt, taler man om en pandemi. Tilbage i 2011 var forskere fra Københavns Universitet med til at fastlægge, hvor slemt det stod til med paddebestandene rundt om i verden.

96% tilbagegang hos ildsalamanderne

Nu rapporterer en gruppe forskere, at de har opdaget endnu en svamp, der angriber padderne. På de sidste tre år er den hollandske bestand af ildsalamandere gået så drastigt tilbage, at den i dag kun udgår 4 % af 2010-målingerne. Da lokale forskere samtidigt havde fundet de ødelagte rester af døde ildsalamandere, igangsatte de en redningsaktion, og fjernede 39 af de tilbageværende salamander fra området, og prøvede at se, om de ville trives under de nye kår.

Forsøget slog dog i den grad fejl, og i løbet af bare én måned, døde yderligere 19 af ildsalamanderne. Til gengæld gav det forskerne noget at gå efter, da de kunne analysere de døde ildsalamanderkroppe - og til deres overraskelse var der ingen spor af B.Den.-svampen.

Den raske ildsalamander. (Foto: wwarby @flickr)

Til gengæld fandt de en hidtil ukendt svamp, der har fået navn efter sin vært, Batrachochytrium Salamandrivorans (B.Sal.), hvor vorans betyder fortærende, som devouring. Svampen blev offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, PNAS sidste tirsdag, af et hold bestående af forskere fra Holland, Belgien og Storbritannien.

Uhyggelig og ulækker dødsdom

Det er en temmelig voldsom død, der venter en padde der bliver ramt af B.Sal. Forskerne rapporterer hvordan padderne typisk overlevede 7 dage efter infektion, og at de i løbet af denne uge fik anoreksi og havde svært ved at styre deres lemmer. Der kom både overfladiske og dybe sår overalt på deres kroppe, og bakterier indtog deres mavesæk.

Ydermere undersøgte de bakteriernes smitsomhed, og så hvordan to ildsalamandere efter to dages kontakt med en smittet salamander, begge døde efter henholdsvis 22 og 27 dage.

Der er dog få lyspunkter, for eksempel er B.Sal. indtil videre kun fundet hos ildsalamanderne. Det er ikke lykkedes forskerne at overføre svampesygdommen til Alytes-tudsen (Midwife toad eller jordemodertudse på dansk), og de håber derfor, at andre padder også vil kunne modstå svampen.

Alligevel er konklusionen temmelig nedslående, og foreskriver hvordan der skal sættes ind med tæt overvågning, og at B.Sal. skal tænkes med i fremtidige overvågningsprogrammer, hvis padderne skal hjælpes på fode igen.

Facebook
Twitter