Elektrosmog forhindrer fugle i at finde vej

Dansk professor påviser at elektromagnetiske bølger fra vores digitale apparater blokerer for fugles magnetiske sans. Og det kan også have betydning for mennesker.

Henning Mouritsen og hans team har med mere end 10.000 forsøg på rødhalse undersøgt elektrosmoggens påvirkninger af fugles magnetiske sans. (© Scanpix)

Vi anser dem for uskyldige de elektromagnetiske bølger, der kommer fra vores computere, iPads, intelligente køleskabe, ja, fra stort set alle vores digitale apparater.

Men helt ny videnskabelig forskning viser, at de lavfrekvente elektromagnetiske bølger blokerer for fugles magnetiske sans.

- I langt de fleste byer vil det være sådan, at der er så mange elektroniske apparater, at fuglene ikke kan orientere sig, fortæller professor Henrik Mouritsen, som står bag undersøgelsen, der i dag offentliggøres i det internationalt anerkendte tidsskrift Nature.

Udførte over 10.000 forsøg

Henrik Mouritsen er en af verdens førende forskere i trækfugle og professor ved universitet i Oldenburg. Gennem de sidste 7 år har han sammen med sit team udført over 10.000 videnskabelige forsøg med fugle, der blev udsat for forskellige former for elektrosmog.

Elektrosmog er populært ord for alle de bølger, som vores moderne elektriske apparater udsender, blot de er tændt. Og konklusionen er klar. Bølgerne blokerer for en af fuglenes vigtigste sanser, den magnetiske, som fuglene bruger til at finde vej især om natten.

- Hvis man er meget tæt på kan forstyrrelserne komme fra alt muligt, køleskabe, computere, alt hvad der har en stikkontakt, fortæller Henrik Mouritsen.

De kraftigste computere har størst betydning

Det er altså en lang række af de apparater, vi har stående i vores hjem. Alt hvad der kan sende elektronisk støj i frekvensområdet fra 50 KHz til 5 MHz, men for fuglene er det nok især byernes kraftige industrimaskiner, hospitalsudstyr eller store computere på kontorer, som har betydning.

Til gengæld viser undersøgelsen også, at mobiltelefoner og højspændingsledninger ikke har nogen effekt.

Elektrosmog kan påvirke mennesker

Selv om vi mennesker ikke har fuglenes magnetisk sans, kan elektrosmoggen også have betydning for os. Det komplicerede molekyle, som styrer fuglenes kompassans findes også hos os

- Vi har faktisk stort set det samme molekyle, det er 95 procent identisk med fuglenes, siger professor Henrik Mouritsen.

Hos os mennesker styrer molekylet vores indre, biologiske ur, som bestemmer, hvornår vi er vågne og hvornår vi sover. Hvis det indre ur går forkert, kan det give os problemer som søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, hovedpine og jetlag.

- Hvis jeg skulle kigge efter effekter i mennesker, så ville jeg kigge efter søvnforstyrrelser, siger professor Henrik Mouritsen.

Selv svage udladninger har betydning for fuglene

Det overraskende ved studiet er, at selv forholdsvis svage elektromagnetiske bølger fra vores apparater blokerer for fuglenes magnetsans.

- Vi har vi vist at elektromagnetiske felter, der ligger 1000 gange under de nuværende grænseværdier, kan forstyrre, så en hel sans ikke virker, siger Henrik Mouritsen.