Fåret Dolly og hendes klonede klan led ikke af slidgigt

Røntgenbilleder af skeletter afkræfter mistanken om, at kloning medfører særlig risiko for slidgigt.

21 år efter at det klonede får ”Dolly” kom til verden under massiv international bevågenhed, er den afdøde celebrity’s skelet nu blevet røntgenfotograferet og undersøgt for slidgigt.

Dolly blev aflivet i 2003 i en alder af seks et halvt år på grund af en lungesygdom. Men da havde hun angiveligt i flere år døjet med gigt, og der var gisninger om, at det kunne være en uheldig konsekvens af kloningen.

Flere kloner - samme resultat

Forskere fra University of Nottingham og University of Glasgow har nu fulgt op på deres egne tidligere studier af de klonede får. I det videnskabelige magasin Scientific Reports konkluderer de, at røntgenfotos af Dollys skelet, som normalt opbevares i det skotske nationalmuseums samling i Edinburgh, ikke viser tegn på unormal slidgigt.

I samme forbindelse har de undersøgt skeletter af Dollys afkom Bonnie samt fårene Megan og Morag, som begge er kloner fra andre celler. Heller ikke hos dem var der tegn på tidligt indsættende slidgigt, fremgår det af de netop offentliggjorte resultater.

Skeletternes stand svarer til den, man finder hos får, som er kommet naturligt til verden.

Dollys tilstand genstand for diskussion

Den videnskabelige interesse for fåreskeletterne udspringer af gammel polemik om, hvor hårdt ramt Dolly egentlig var af slidgigt. Tilbage i 2003 var der flittig diskussion blandt forskere og i medierne.

Debatten gik på, om Dolly i en alder af fem et halvt år var særligt udsat for slidgigt. Og om det i givet fald kunne hænge sammen med, at klonede dyr generelt har større risiko for at få aldersrelaterede sygdomme på et tidligt tidspunkt.

Den eneste officielle registrering af slidgigt hos Dolly stammer imidlertid fra en ældre videnskabelig konference, hvor det blev oplyst, at hun havde slidgigt i et knæ. Så forskernes formål med de nye røntgenundersøgelser har været at få opklaret, om bekymringerne var berettigede.

Skeletterne ud af skotske skabe

Det skotske nationalmuseum gik med til at stille knoglerne til rådighed, og efter at de nu har været underkastet grundige undersøgelser, er professor Sandra Corr fra Glasgow University klar i mælet:

- Vi konkluderer, at den oprindelige bekymring om, at kloning havde forårsaget tidligt-indsættende slidgigt i Dolly, var ubegrundet.

Forskerteamet præsenterede sidste år andre undersøgelser af otte år gamle ”kusiner” til Dolly, som var klonet fra samme cellelinje. Også dér blev konklusionen, at de klonede får var ældet i samme takt som almindelige får.