Fisk fupper fjenden ved at dufte som koraller

Forskere har opdaget, at en art af revfisk ikke bare ligner koraller - den lugter også af de koraller, den spiser, og dermed er den perfekt camoufleret.

Filfisken bor på koralrev, ligner koraller og nu har forskere opdaget, at de også dufter som koraller. (Foto: James Dawson © SCANPIX)

Duft-camouflage er velkendt i dyreriget. Mange rovdyr vælter sig for eksempel i fremmed lort for at camouflere lugten af rovdyr og dermed øge deres chancer for at snige sig ind på byttet uden at blive opdaget.

Mange hvirvelløse dyr har et endnu smartere trick - de inkorporerer kemiske stoffer fra deres føde i dem selv, sådan at de lugter af det, de har spist, og dermed gemmer sig for nysgerrige næser.

Nu har forskere opdaget, at arten Oxymonacanthus longirostris, som tilhører familien af filfisk, også har evnen, og det er første gang, man ser det i et hvirveldyr.

Rovfisk bliver narret af duft-camouflagen

Fisken lever på koralrev, den ligner en farverig gren af koraller, og nu har forskere altså opdaget, at den også dufter af de koraller, den spiser.

De gjorde opdagelsen ved at sætte torsk ned i en tank med filfisk og enten en art af koraller, som de små filfisk gerne ville spise, eller en koral, som de ikke ville spise. Samtidig var filfiskene gemt inde i små containere med huller, sådan at torskene kun kunne lugte dem og ikke se dem.

Da forskerne iagttog torskene i de to typer af forsøg, opdagede de, at torskene meget oftere luskede rundt omkring filfiskenes container, når filfiskene ikke spiste af de koraller, de var gemt sammen med.

Også krabber snydes af koralduft

Forsøget med torskene tyder altså på, at fiskene er i stand til at inkorporere nogle kemikalier fra de koraller, de spiser, som gør at fiskene selv får duften.

Og for at teste mekanismen yderligere placerede forskerne fiskene sammen med nogle krabber, som normalt spiser koraller.

Da forskerne gav krabberne valget mellem at spise deres yndlingskoraller eller filfisk, som havde spist af yndlingskorallerne, valgte krabberne ofte filfiskene, og det tyder igen på, at fiskenes camouflage narrer de omkringlevende dyr.