Flere får tandsygdomme på grund af medicin

Ny undersøgelse afslører, hvilke typer lægemidler du skal være opmærksom på.

To ud af tre tandlæger oplever et stigende antal patienter, der får tandproblemer på grund af medicin. (Foto: Bjarke Bo Olsen © Scanpix)

Al medicin kan have bivirkninger. Men det er nok ikke alle, der tænker over, at astmamedicinen eller antidepressiverne kan give tandproblemer.

En undersøgelse gennemført af Tandlægeforeningen tidligere på året viser, at to ud af tre danske tandlæger rapporterer om et stigende antal af patienter med tandsygdomme på grund af medicin de sidste ti år.

Og nu afdækker en ny undersøgelse - udført af bl.a. Tandlægeskolen på Københavns Universitet, at der er tale om medicin mod alt fra depression til hjertekarsygdomme over mave-tarmproblemer og astma. Også brug af nogle typer smertestillende medicin og antipsykotika kan give problemer (se liste nederst i artiklen).

Medicinen er ikke direkte skyld i sygdomme. Problemerne opstår, fordi den kan medføre mundtørhed. Og uden spyt er der ingen effektiv beskyttelse af tænder og slimhinder mod caries, mundhulesvamp og andre sygdomme.

Endnu flere i fremtiden

I Tandlægeforeningens undersøgelse svarer 63 procent af 795 adspurgte tandlæger, at der har været en stigning i antallet af patienter med mundtørhed, som skyldes medicin, de sidste 10 år.

Og problemet bliver formentlig større i fremtiden, fordi antallet af ældre stiger. Og ældre har ofte et højt medicinforbrug.

Ifølge Anne Marie Lynge Pedersen, der er institutleder på Tandlægeskolen på Københavns Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen af medicin, tager mere end halvdelen af alle danskere over 65 år medicin for hjertekarsygdomme.

- Og det er ikke unormalt, at en patient med diabetes eller hjertekarsygdom tager fem forskellige præparater om dagen, siger hun.

Tal med din læge og tandlæge

Det betyder naturligvis ikke, at man skal stoppe med at tage sin medicin. Men det handler om at forebygge, inden problemer opstår.

Derfor anbefaler Anne Marie Lynge Pedersen, at man bør fortælle tandlægen, hvis man tager medicin, og har oplever man mundtørhed vil man sandsynligvis blive kaldt oftere til kontrol og forebyggende tandbehandling.

Samtidig kan man tage en snak med lægen om bivirkninger. Nogle gange kan mundtørhed afhjælpes ved at ændre dosis eller ved, at man skifter til et andet lægemiddel.

Medicin, der kan give udtalt mundtørhed*:

Medicin mod depression

 • Amitriptylin

 • Bupropion

 • Citalopram

 • Duloxetin

 • Escitalopram

 • Fluoxetin

 • Imipramin

 • Nortriptylin

 • Paroxetin

 • Reboxetin

 • Sibutramin

 • Venlafaxin

 • Vortioxetin

 • Sertralin

Medicin mod angst og psykoser (antipsykotika)

 • Klorpromazin

 • Litium

 • Loxapin

 • Perphenazin

 • Risperidon

 • Aripiprazol (anden generation)

 • Clozapin (anden generation)

 • Olanzapin (anden generation)

 • Paliperidon (anden generation)

 • Quetiapin (anden generation)

 • Ziprasidon (anden generation)

Medicin mod hyppig vandladning/inkontinens

 • Oxybutynin

 • Propiverin

 • Tolterodin

 • Solifenacin

 • Imidafenacin

Medicin mod ADHD

 • Dexmethylphenidat

 • Methylphenidat

 • Lisdexamfetamin

Muskelafslappende medicin

 • Baclofen

 • Cyclobenzaprin

Smertestillende medicin

 • Buprenorphin

 • Butorphanol

Medicin mod søvnløshed

 • Doxylamin

 • Zolpidem

Medicin mod mave-tarm problemer

 • Propanthelin

 • Atropin

 • Skopolamin

Appetitdæmpende medicin

 • Fentermin

 • Tesofensin

 • Sibutramin

Medicin mod grøn stær

 • Brimonidin

 • Timolol

Øjendråber mod regnbuehindebetændelse og hornhindebetændelse

 • Skopolamin

Medicin til cancerbehandling (immunterapi)

 • Bevacizumab

Medicin til behandling af demens

 • Dimebon

Medicin mod Parkinsons sygdom

 • Rotigotin

Medicin mod astma og KOL

 • Tiotropium

Vanddrivende medicin

 • Thiazid

 • Furosemid

Medicin mod epilepsi

 • Gabapentin

Medicin mod svedproblemer

 • Propanthelin

Medicin mod forhøjet blodtryk

 • Verapamil

 • Clonidin

 • Timolol

*Listen er ikke udtømmende

FacebookTwitter