Fodbold hjælper mod diabetes og forhøjet blodtryk

Ny dansk forskning kommer i spil, når DBU og to patientforeninger vil have flere til at spille fodbold.

Mennesker med livsstilssygdommene forhøjet blodtryk og type 2-diabetes kan have stor gavn af at dyrke motionsfodbold. Det viser forskning, som Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet præsenterede onsdag på et seminar om forskning i motionsfodbold. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)

Fodbold handler for mange om at score flest mål. Men man kan også vinde på sundheden og glæden gennem fodbold.

Nye forskningsresultater fra Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet viser, at fodboldtræning kan forbedre livet markant for mennesker med type 2-diabetes og forhøjet blodtryk.

På baggrund af det går Dansk Boldspil Union (DBU), Hjerteforeningen og Diabetesforeningen i september i gang med at behandle patientgrupperne med motionsfodboldtræning.

Træning i seks kommuner i første omgang

Patientforeningerne og DBU har foreløbigt valgt seks kommuner ud (Aalborg, Helsingør, Bornholm og tre fynske kommuner), hvor man vil tilbyde træning for de to patientgrupper i de lokale fodboldklubber.

Træningen skal foregå i regi af Fodbold Fitness, der er et koncept som DIF og DBU gik sammen om i 2010 for at tænke seniorfodbold på en ny måde.

I Fodbold Fitness er målet, at det skal være sundt, sjovt og socialt at spille fodbold, og man deltager ikke i turneringer.

Træningsplan med fokus på forskning og sikkerhed

Patientforeningerne og DBU skal sammen med forskerne fra CHS lave et træningsforløb for spillerne med livsstilssygdommene; forhøjet blodtryk og type 2-diabetes.

Det handler både om kvalitet og sikkerhed for patientgrupperne, så trænerne skal uddannes til at træne den type spillere.

- Vi evaluerer så i løbet af efteråret på pilotprojektet og ser, om vi skal justere konceptet, siger Kenneth Grønlund Rasmussen, der er projektleder for Fodbold Fitness i DBU.

- Målet er, at vi gerne skal kunne tilbyde Fodbold Fitness for patientgrupperne i halvdelen af landets kommuner, siger han til dr.dk/viden.

Diabetesforeningen håber på varig træning

Diabetesforeningen har i forvejen gang i projekter med motionsfodbold, men i patientforeningen glæder man sig til partnerskabet.

For når patienterne kommer ind i de lokale fodboldklubber, kan det betyde, at de bliver ved med at træne.

- Diabetes som sygdom er en stille dræber; den slider organerne op step-by-step, siger Henrik Nedergaard, der er direktør i Diabetesforeningen.

- Men du kan udskyde eller undgå diabetes ved at være fysisk aktiv. Of har du fået diabetes, kan du udskyde udviklingen af synsforstyrrelser, nyreproblemer eller hjertekredsløbproblemer eller sår på fødderne, som fører til amputationer, siger han til dr.dk/viden.

Fedtmasse, kondital og hjertefunktion

Gennem flere forskellige forskningsprojekter på Center for Holdspil og Sundhed har 53 mænd i alderen 37-60 år spillet motionsfodbold i 24 uger 2 x 45 minutter om ugen.

Det viser sig, at træningen sænker blodtrykket og forbedrer hjertefunktionen hos mænd med forhøjet blodtryk og mænd med type 2 diabetes, så det svarer til, at hjertet bliver 10 år yngre.

Desuden har mændene med type 2 diabetes tabt 12 procent af deres fedt på maven, og deres blodsukker er sænket 20 procent i forhold til en kontrolgruppe af mænd, der ikke har bevæget sig.

Nok så interessant viser det sig, at træningen har betydet, at flere af patienterne har kunnet nedsætte forbruget af blodtrykssænkende medicin.

Professor: Klar forbedring

Professor Jens Bangsbo fra Center for Holdspil og Sundhed er leder af projekterne.

Han forklarer, at for begge projektgrupper blev hjertets evne til at trække sig sammen og pumpe meget bedre, og blodtrykket faldt med 8 mmHg.

- Det er med til at reducere risikoen for hjertekarsygdomme og død med mere end 50 procent. Samlet set har fodboldtræningen forbedret deltagernes sundhedsstatus i udtalt grad, siger Jens Bangsbo.

Den største forandring i patienternes liv indtraf allerede inden for de første 12 uger.

- Det kan betyde, at man måske kan øge træningen yderligere og opnå større forbedringer, siger Jens Bangsbo.

Forskningsresultatet bliver offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports (SJMSS).

FacebookTwitter