Forbyd salg af levende krebs, siger biolog

En invasiv krebseart har bredt sig til hele landet, fordi folk ulovligt sætter den ud i søer.

På billedet ser du en voksen signalkrebs med de tydelige felter på klosaksen, som har givet arten navn. (Foto: Kim Iversen- Danmarks Center for Vildlaks. © DR)

Du køber nogle signalkrebs hos fiskehandleren, og går hjem og koger dem levende. Så spiser du krebsene, og de smager godt.

Næste gang du køber signalkrebs, køber du lidt flere af dem, og sætter et par stykker ud i dit 'private' vandhul, til næste gang du er sulten efter skaldyr. Nej, sådan gør du selvfølgelig ikke, men andre gør.

Og en dag flytter krebsene, de vandrer på land, og kan lugte sig frem til andre søer og vandløb. Og så har vi balladen, forklarer seniorforskerbiolog på DTU Aqua i Silkeborg Søren Berg.

Truer bestanden af flodkrebs

Signalkrebs kaldes for en invasiv art, fordi den truer vores naturlige bestand af flodkrebs blandt andet på grund af svampesygdommen krebsepest.

Der er ulovligt at sætte invasiver arter ud i naturen. Derimod må man godt fange dem og sælge dem.

- I virkeligheden burde vi kun købe krebs, der var kogt og frosset, for så var vi sikre på ikke at få spredt signalkrebsen, fordi folk sætter dem ud privat, siger Søren Berg til dr.dk/viden.

Har i flere år foreslået en handlingsplan

En ny rapport fra DTU Aqua viser, at signalkrebsen nu også er fundet i Nordjylland og på Fyn, de to sidste landsdele, som man hidtil har betragtet som fri for signalkrebs.

Man ser samme tendens over hele Europa, siger Søren Berg. Signalkrebsen spreder sig på bekostning af de hjemmehørende arter.

Han har gennem fire år opfordret Naturstyrelsen til at lave en handlingsplan for at redde flodkrebsen, lige som man for flere år siden har gjort i Sverige. Men Danmark har ikke gjort noget endnu.

En art mindre - vil vi det?

For os forbrugere er det måske lige meget, om det er den ene eller den anden krebs, vi har i vandløb og søer, for de ligner hinanden, og smager begge godt.

Men det kan ende med, at flodkrebsen bliver uhyre sjælden og måske endda uddør.

- Og så er der en art mindre i verden, og det er i det lys, vi skal se det, siger Søren Berg.

Vært for sygdom der slår andre ihjel

Det største problem med signalkrebsen er, at den bærer rundt på en svampesygdom, krebsepest, som den selv kan leve med i generationer.

De forskellige europæiske naturlige krebsearter er derimod ikke modstandsdygtige over for svampesygdommen, og dør kort tid efter, at de er blevet smittet.

- Det er den absolut vigtigste årsag til, at signalkrebsen er en alvorlig trussel mod de europæiske krebsearter, siger Søren Berg.

Skader også andre arter

Man kan også se, at signalkrebs kan ødelægge åbrinken (kanten på vandløb) fordi de graver huler og gemmer sig i.

Der er eksempler på, at de mange huler perforerer brinkerne, så de bryder sammen, hvis når der kommer meget vand.

Det kan skade smådyr, når bunden bliver dækket af sand, der kommer flydende i vandet, og som også kan dække gydebanker med fiskeæg til.

- Så når der er meget tætte bestande af signalkrebs, kan de samtidig have stor indflydelse på andre arter i søer og vandløb, siger Søren Berg.

Facebook
Twitter