Forsker: Am barnet længe - men giv også mad

Babyer risikerer at få for lidt vitamin, hvis de skal leve af modermælk fuldt ud i seks måneder.

Eva Greibe har selv ammet sine børn fuldt, til de var seks måneder: - Jeg har ingen bekymring på mine børns vegne. Hvis jeg får et barn mere, vil jeg amme så længe, jeg overhovedet kan ? gerne i et år. Men fra 4-måneders alderen vil jeg introducere anden kost. (Foto: © DR, DR)

Hvis du er mor og har ammet dit barn, hvornår begyndte du så at supplere brystmælken med mad?

Spørgsmålet er relevant, for et dansk forskningsprojekt har fundet ud af, at babyer kan komme til at mangle det livsvigtige vitamin B12.

Fire måneder efter fødslen falder indholdet af vitamin B12 i modermælken, så babyer får for lidt vitamin. Det sker ikke, hvis babyerne også får anden kost ved siden af modermælken, konkluderer Eva Greibe fra Aarhus Universitetshospital i sit ph.d.-projekt.

Eva Greibe er én af de otte vindere i konkurrencen om god forskningsformidling, Ph.d. Cup 2014, som DR, dagbladet Information, Danske Universiteter og Lundbeckfonden står bag.

Rammer kun brystbørn

Sundhedsstyrelsen og FN's sundhedsorganisation WHO anbefaler, at kvinder ammer deres børn fuldt ud i seks måneder.

Men Eva Greibe og hendes kolleger fra Klinisk Biokemisk Afdeling og Endokrinologi og Intern Medicin fra Aarhus Universitetshospital har fundet ud af, at indholdet af B12-vitaminer i morens brystmælk falder i månederne efter fødslen.

- Derimod får børn nok vitamin B12, hvis de får suppleret deres kost med lidt modermælkserstatning eller mad, fra de er fire måneder, siger Eva Greibe.

Hun har sammen med sine kolleger målt niveauet af B12 i babyers blod og i selve brystmælken. Mødrene får ikke for lidt vitamin B12, for størstedelen af de danske mødre, som de undersøgte, spiste dagligt vitaminpiller.

- Men til trods for dette var niveauet af vitamin B12 i mælken stadig lavt. Mødrene havde masser vitamin B12 i blodet, men der kommer ikke tilstrækkeligt ud i mælken, siger hun.

Konsekvens for børnene

Forskerne ved endnu ikke, hvilke konsekvenser det lave indhold af vitamin B12 kan få på sigt.

- Men vi ved, at længerevarende mangel på vitamin B12 kan medfører varige skader på nerverne, og at det også kan medføre blodmangel. Og hos nogle af børnene fandt vi målinger, der langt overskred den grænse, der i dag anvendes til at stille diagnosen vitamin B12-mangel, siger Eva Greibe.

- Børn, der er blevet ammet fuldt i seks måneder, klarer sig fint. Men spørgsmålet er, om de ville have klaret sig endnu bedre, hvis de havde fået mere vitamin B12 fra 4-måneders alderen, siger hun.

Anbefalinger bygger på ulande

Anbefalingerne om fuld amning i seks måneder bygger på en undersøgelse WHO har lavet i ulande med høj børnedødelighed. Dér øger amning i seks måneder børnenes overlevelse.

Eksperterne bag undersøgelsen erkender, at seks måneders fuld amning kan give vitaminmangel, men de vurderer, at dette opvejes af den reducerede børnedødelighed i ulandene. Og det er Eva Greibe enig i.

- Men her i landet er børnedødelighed ikke et problem. Når vi ved, at børnene ikke vil få B12 nok, så sætter jeg spørgsmålstegn ved, om det er den rette anbefaling i den vestlige verden? siger Eva Greibe.

- I vores del af verden kan vi tage os den luksus at bekymre os om indholdet af de enkelte komponenter i mælken og ikke blot den generelle overlevelse for barnet, siger hun.

Styrelsen vil have flere undersøgelser

Mange kvinder begynder i dag at supplere amningen med grød eller mos af frugt og grøntsager, når babyen er fire måneder.

Men Eva Greibe har selv ammet sine to børn fuldt i seks måneder, og hun har indtryk af, at mange kvinder gør, som hun gjorde - fulgte de officielle anbefalinger.

Forskningen er nu givet videre til Sundhedsstyrelsen, der har brug for yderligere forskning omkring eventuelle langsigtede konsekvenser for børnene, før styrelsen vil ændre på anbefalingerne for amning. For eksempel hvordan børnene udvikler sig over 10 år.

Forsker nu i vitaminer i komælk

Eva Greibe er uddannet molekylærbiolog og blev færdig med sin ph.d. i november 2013. Hun er i dag ansat som post.doc. i en 4-årig stilling på Klinisk Biokemisk Afdeling og Endokrinologi og Intern Medicin fra Aarhus Universitetshospital.

Hun forsøger sammen med sine kolleger at få penge til at fortsætte forskningen om vitamin B12 i modermælk.

Lige nu forsker hun sammen med sine kolleger i vitamin B12 i komælk. Det har vist sig, at komælk er en af de bedste kilder til vitamin B12 i vores fødekæde.

Så de forsøger at finde ud af, hvordan man kan bruge den viden om mælkeprodukter til gavn for befolkningen.