Forskere: Frygt for medicinsk stråling er ubegrundet

Hvis frygten derimod får læger og patienter til at fravælge radiologiske undersøgelser, vil det i sig selv være skadeligt, mener amerikanske læger.

Den reelle frygt bør være risikoen for fejldiagnoser, hvis man fravælger nødvendige billeddiagnostiske undersøgelser, mener lægerne på baggrund af en gennemgang af en række videnskabelige undersøgelser. (Foto: chagpg - Fotolia © chagpg - Fotolia og Scanpix Iris)

Frygten, for at CT-scanninger, røntgen og nuklearmedicinsk billeddiagnostik øger en persons risiko for at få kræft, har ingen hold i virkeligheden.

Det hævder en gruppe amerikanske læger med speciale i radiologiske undersøgelser og behandlinger i en videnskabelig undersøgelse, der er offentliggjort i det amerikanske tidsskrift The Journal of Nuclear Medicine.

Påstanden om faren ved lavdosis medicinsk stråling skyldes nemlig en udokumenteret 70 år gammel hypotese, der har indgydt en eksisterende udbredt frygt for stråling (radiophobia), mener lægerne.

Doktrin fra 1946 regulerer medicinsk stråling

The Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) i USA citerer lægerne for, at verdenssamfundet på baggrund af en Nobel Lecture i 1946 af lægen Hermann Muller siden har ment, at stråling er skadelig uanset dosis – en lineær kurve – LNTH.

- Men siden har det gentagne gange vist sig, at sammenhængen med dosis-respons med rimelighed kan anses for at være lineær, men kun ned til en tærskel, under hvilken der ikke er nogen påviselig skade af strålingen og endda ofte er til gavn. Alligevel regulerer LNTH stadig regler for stråling, siger en af forskerne Jeffry A. Siegel, ph.d., administrerende direktør for Nuclear Physics Enterprises i New Jersey.

Der ligger dog implicit i lægernes konklusion, at hvis fx kronisk syge patienter bliver udsat for meget stråling, kan der være en forøget risiko.

Undersøgelsens læger siger samtidig, at læger i dag har det udgangspunkt i forbindelse med medicinske undersøgelser med stråling, at dosis skal være så lav som muligt (ALARA), og det er med til at bidrage til at fastholde den udbredte frygt.

Ifølge lægerne tager både LNTH og ALARA kun højde for molekylær skade ved stråling, mens ’doktrinerne’ samtidig ignorerer de beskyttende, biologiske reaktioner som lave doser af stråling giver.

Den naturlige baggrundsstråling

Lægerne bygger deres egen videnskabelige tese på en gennemgang af en lang række videnskabelige artikler omkring kræftrisiko og stråling.

Lægerne peger samtidig på, at den normale baggrundsstråling i verden svinger mellem 1 og 260 mSv (millisievert) om året afhængigt af, hvor man bor. Ingen steder har man kunnet dokumentere helbredsmæssige problemer.

Til sammenligning ligger dosis ved en typisk CT-scanning på 10-14 mSv.

Den reelle frygt bør være fejldiagnoser

Derfor bør den reelle frygt omhandle risikoen for fejldiagnoser, hvis man fravælger nødvendige billeddiagnostiske undersøgelser, siger lægerne i undersøgelsen.

De håber, at de med deres forskning kan få overbevist offentligheden, læger og radiologer om, at frygten for lavdosis stråling er grundløs.

Det vil kunne føre til nye måder at diagnosticere og behandle sygdomme på og måske endda forebygge sygdomme, mener de.

Læs mere om PET/CT-scanninger på cancer.dk