Forskning: Gadefodbold gør hjemløse sunde og glade

Fodboldtræning kan være løftestang for socialt udsatte mænd, viser dansk forskning.

Martin Pedersen er sekretariatsleder for gadefodboldorganisationen OMBOLD, der arrangerer træning for socialt udsatte kvinder og mænd for at hjælpe dem helbredsmæssigt og socialt. Han er glad for, at nye forskningsresultater støtter det arbejde, som OMBOLD har gang i. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)

Denne artikel skulle have været en billedserie med socialt udsatte mennesker, der spillede gadefodbold under den store videnskabsfestival Science in the City i København tirsdag eftermiddag.

Sekretariatsleder Martin Pedersen fra den landsdækkende gadefodbold-organisation OMBOLD havde ringet til en række mulige spillere samme morgen for at få dem til at komme. Men de udeblev.

- Det er første gang, at det er sket. Og det er ikke tilfældigt, men fordi træningen ikke er som den plejer at være, siger han.

Fysiologiske målinger tager tid

Der skal nemlig ikke meget til, før marginaliserede grupper trækker sig.

Til trods for det er det lykkedes for Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet at gennemføre et projekt med fodboldtræning og en række fysiologiske undersøgelser med en gruppe socialt udsatte mænd.

- Det tog sin tid at få lavet målingerne, men datamaterialet er blevet rigtig godt, siger forskningsleder Peter Krustrup.

Pil op for sundheden

De seneste uger har Center for Holdspil og Sundhed sendt en strøm af forskningsresultater ud, der viser, at fodbold er godt for mange forskellige grupper mennesker. Og nu altså også denne gruppe mennesker.

I 12 uger har forskerne ladet en gruppe hjemløse og socialt udsatte spille fodbold to-tre gange om ugen i en time.

Det har givet øget muskelmasse, balance, knogledannelse, knogletæthed, kondital og reduktion i fedtmasse og kolesteroltal.

Gadefodbold forbedrer dermed de socialt udsattes balanceevne og mindsker risikoen for fald og knoglebrud, og træningen nedsætter risikoen for hjertekar-sygdomme.

Stort fremmøde og fælles regler

- Der var også stort fremmøde. Det tror man måske ikke ud fra dagens manglende fremmøde, men deltagerne mødte op til 75 procent af alle træningspas, siger Peter Krustrup.

Mange af de udsatte drikker for meget, tager stoffer og har en psykiatrisk diagnose. De dør 15-20 år tidligere end andre. Men deltagerne var 'på'.

Faktisk lavede mændene fælles regler for, at de ikke måtte ryge hash og drikke samme dag, som de skulle træne, for de ville have mest muligt ud af træningen.

- Det viser, at fodbold kan fungere som en løftestang for socialt udsatte både fysiologisk og psykiatrisk, siger Peter Krustrup.

Undgår ulykker med bedre balance

Studielektor Eva Wulff Helge ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet har stået for undersøgelsen af, hvilken effekt korttidstræningen havde på knoglerne.

- De har over 400 procent større risiko at blive hospitalsindlagt på grund af pludselige skader end gennemsnitsbefolkningen i Danmark, så det er et stort problem. Også fordi de måske er påvirket af alkohol eller stoffer, så de får en dårlig balance, siger Eva Wulff Helge.

- Men hvis ens krop er godt rustet af træning, kan man lettere undgå fald og knoglebrud, siger hun.

Fodbold er en mirakelkur for mange mennesker, der har brug for at røre sig. Træningen får pulsen højt op, og spillerne laver hundredvis af intense aktioner som kraftige accelerationer, sidelæns løb, vendinger, skud og tacklinger. Det booster sundheden for alle de grupper, som Center for Holdspil og Sundhed har undersøgt. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)

Et tilbud der virker

Hun synes, at det er fantastisk, at det er muligt at fastholde hjemløse i en regelmæssig fysisk aktivitet med positive sundhedseffekter.

- Det som har været hovedspørgsmålet for mig ud over knogler var, om det kunne lade sig gøre at give et sundhedsfremmende tilbud som kan fastholde hjemløse over en 12 ugers periode, og jeg tror, at de kunne fastholdes længere, hvis vi havde fortsat, siger Eva Wulff Helge.

Der er stor sandsynlighed for, at hun har ret.

OMBOLD: Fodbold gør glad

Gadefodbold-organisationen OMBOLD arrangerer fodboldtræning og stævner i en række danske byer for socialt udsatte mænd og kvinder.

Hovedårsagen er, at sport er sundt, og at fodbold appellerer til mange forskellige mennesker. Samtidigt er fremmødet højt.

- De siger, at fodbold gør dem glade. De er sammen med venner, og de får fælles værdier gennem fodbolden i stedet for gennem kriminalitet og stofmisbrug, siger Martin Pedersen.

- Helt lavpraktisk glemmer de alt om hverdagens problemer i et par timer eller i mange timer, når de er til stævne, siger han og er glad for, at forskningsresultatet bekræfter, at fodbold samtidig er godt for sundheden.

Kan inspirere lande med mange udsatte

Forskningsresultaterne bliver delt med hele verden gennem det internationale fodboldforbund FIFA's forskningsafdeling F-MARC.

FIFA bruger forskningsresultaterne som basis for dets verdensomspændende sundhedskampagne 11 for Health, der skal få flere til at dyrke fodbold, fordi det er sundt.

Peter Krustrup håber, at det nye forskningsresultat med netop fodbold for marginaliserede grupper vil inspirere myndighederne i lande med mange socialt udsatte til at bruge fodbold til at højne sundheden.

Fodbold er en mirakelkur for mange mennesker, der har brug for at røre sig. Træningen får pulsen højt op, og spillerne laver hundredvis af intense aktioner som kraftige accelerationer, sidelæns løb, vendinger, skud og tacklinger. Det booster sundheden for alle de grupper, som Center for Holdspil og Sundhed har undersøgt. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
FacebookTwitter