Fremtidens idræt: Motion for hyggens skyld

Idrætsforeningerne stiller om til ny virkelighed, hvor der skal være plads til alle. Og hvor socialt samvær tæller lige så meget som konkurrence.

DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund håber, at de inden udgangen af 2018 har fået 10.000 flere medlemmer i tennisklubberne. Det er i hvert fald målet i 'Bevæg dig for livet-kampagnen'. Et af de nye tilbud er familietennis, hvor forældre og børn i weekenderne leger og spiller sammen. - Billedet er et modelfoto. (Foto: gstockstudio - Fotolia © gstockstudio - Fotolia - Scanpix Iris)

Søndag formiddag tonser småbørn og forældre rundt efter ingredienserne til småkager på tennisbanerne i Hareskov-Værløse Tennisklub.

Ingredienserne er fiktive og en del af en historie, som tennistræneren fortæller, mens børnene med hjælp fra forældrene leger sig igennem en masse motorisk udviklende øvelser.

Det kan være hop over hæk, sprællemand, balanceleg, baglænsløb, øvelser med lukkede øjne og kaste- og gribeøvelse. Og når 'småkagerne' skal i ovnen, skubbes de ind med tennisslag på en bestemt måde.

Hver søndag starter en ny historie, som får pulsen op hos børnefamilierne.

Klubberne satser på motionisterne

Hareskov-Værløse Tennisklub er en af de mange danske idrætsforeninger, der de seneste år har udviklet tilbud, der appellerer til mennesker, der kommer for motionens og fællesskabets skyld – og som ikke er interesseret i konkurrencer.

Den målgruppe – uanset om vi taler børn, unge eller voksne eller familier – er stigende, mener DGI og Danmarks Idrætsforbund, DIF, der samlet tæller 2,5 millioner medlemmer.

I en ny rapport fastslår organisationerne, at tre ud af fire idrætsforeninger har motionstilbud. Og 56 procent af foreningerne har hold, der ikke tilbyder konkurrencer og turnering, som ellers tidligere har været særkende for meget foreningsidræt.

Det passer godt med organisationernes store vision 'Bevæg dig for livet'. Den skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation - blandt andet gennem udvikling af nye aktiviteter og derigennem gøre danskerne sundere, gladere og mere fællesskabsorienterede. Dér er motionisternes deltagelse afgørende.

Tennisklub: De færreste vil konkurrere

I Hareskov-Værløse Tennisklub er der spillere, der går op i turneringer med liv og sjæl. Men man har også mange spillere – både børn og voksne – der kommer på grund af motion og socialt samvær.

- Det er de færreste, der vil konkurrere, siger klubmanager Karina Jacobsgaard.

Fx er over halvdelen af børn og unge ikke med, når man spiller om klubmesterskabet, selvom det foregår i den almindelige træningstid.

- Det er tegn på, at de ikke synes, at det er sjovt at konkurrere. De kommer for træningen og for det sociale samværs skyld, siger Karina Jacobsgaard og forklarer, at man laver mange sociale arrangementer for de unge, fordi de unge så fortsætter med at komme.

Handler om klubbernes overlevelse

På Tennissportens Dag i år fik klubben 50 nye voksenmedlemmer.

- De vil også kun træne – og på et hold med de samme spillere hver gang og samme træner. De er heller ikke interesserede i konkurrencen, siger hun.

Hun mener, at klubber i dag er er nødt til at tænke på det sociale fællesskab og favne alle typer. Det gør klubberne kun, hvis de også laver noget for mennesker, der ikke vil konkurrere.

- Jeg tror bare ikke, at man fra klubbens side har været bevidst om det tidligere. For medlemmerne kom alligevel. Men hvis vi i dag skal have nye medlemmer og fastholde dem, skal vi kunne favne alle, siger Karina Jacobsgaard.

Dansk Atletikforbund og DGI Løb satser gennem visionen 'Bevæg dig for livet' på at få 100.000 flere aktive løbere, heraf 50.000 flere løbere i foreninger inden 2018. (Foto: Iuliia Sokolovska - Fotolia © Iuliia Sokolovska - Fotolia og Scanpix Iris)

Atletikforbundet byder op til søndagsmotion

Dansk Atletikforbund er nok især kendt for flotte resultater på de internationale atletikstadioner med atleten Sara Slott Petersen som den absolutte dronning med OL-sølv og EM-guld i 400 meter hæk.

Men også atletikforbundet satser nu stort på motionisten uanset alder med et nyt motionskoncept, GoRun, i samarbejde med DIF og DGI Løb.

Hver søndag klokken 10 kan man gå, lunte eller løbe 2,5 eller 5 km i 31 byer rundt i landet. Indtil nu har der været over 50.000 deltagere.

Det er gratis at være med, og man kan godt få taget tid. Men her er det velanset at gå en tur sammen med de andre, for fællesskabet er det vigtigste, forklarer projektleder Kenneth Havndrup:

- Oprindeligt var det tænkt som et smalt løbekoncept, men nu er det i højere grad familier, ældre og bevægelseshæmmede, der har mulighed for at komme ud og bevæge sig og være sammen med andre, uden at de behøver at føle, at de udstiller sig selv.

Forældrefjerbold i Sorø

I Sorø Badmintonklub rider man også på en motionsbølge ved siden af de unge og ældre turneringsspillere.

Klubben har de seneste år fået nye trænere og ny bestyrelse. Og klubben har fordoblet medlemstallet til over 200, blandt andet fordi man har oprettet et motionshold, hvor man kombinerer badminton med styrketræning for forældre, hvis børn spiller i klubben.

Hver onsdag møder 44 voksne ind til træning på to hold. De varmer op sammen, får lidt fif omkring badminton og spiller i cirka 40 minutter.

Og til slut står der styrketræning med crossfit til høj musik på programmet i cirka 15 minutter.

Opdager ny mavemuskel hver uge

Undervejs får spillerne svedt igennem, grinet og brugt alle muskler i kroppen, fortæller formanden for Sorø Badmintonklub Ole Jacobsen, der selv er én af dem.

- Det er vildt fedt. Vi er jo rigtig mange, som egentligt ikke dyrkede motion for to år siden, som har fundet ud af, at vi kan have det rigtig sjovt sammen, siger Ole Jacobsen.

- Og vi har fundet ud af, at det er fedt at kunne mærke sin krop. Jeg opdager en ny mavemuskel efter hver træning. Jeg har lige fundet en over i venstre side, som jeg ikke vidste, at jeg havde. For vi laver hele tiden nye øvelser, siger han begejstret.

Badminton er én af de otte idrætter, der i første omgang bliver satset meget på i kampagnen 'Bevæg dig for livet'. De andre idrætter er cykling, fitness, floorball, fodbold, håndboldfitness, løb og tennis. (Foto: ugrum1 - Fotolia © ugrum1 - Fotolia og Scanpix Iris)

Motionister og turneringsspillere står lige

Hver anden lørdag har klubben familiebadminton – miniton - hvor mindre børn sammen med deres forældre spiller og leger – lidt ligesom mor-barn-gymnastik – bare med badminton.

I dag har klubben venteliste til alle hold, og der slår tanken om bredde igen igennem, selv om man også vil eliten.

- I vores klub kommer man ikke bare ind og får en plads foran andre, fordi man er god. Man kommer ind efter rækkefølgen på ventelisten uanset talent. Vi er helt brede, siger Ole Jacobsen.

DIF: Teenagere vil det sociale samvær

Træningstilbud for alle - uanset talent og alder. Det er netop sådan idrætsforeningerne skal tænke, for det ønsker danskerne i stadig højere grad, siger Morten Mølholm, administrerende direktør i DIF:

- Vi har fx fat i cirka 90 procent af børnene, men når de bliver 18, har vi kun fat i 60 procent af dem. En stor del af børnene falder fra i alderen fra 13 til 18 år.

- Halvdelen har stadig lyst til at dyrke idræt i foreningerne, men der er bare ikke de rette tilbud til dem. De ønsker mere socialt samvær – også med det andet køn. De har ikke lyst til tre ugentlige træningsdage og kamp i weekenden, men vil i stedet som de voksne hygge sig med idrætten, siger han.

Motivationen er sundhed

Morten Mølholm forklarer, at idrætsforeningerne traditionelt har været opbygget efter en klassisk struktur, hvor konkurrencedelen fylder meget især i børne- og ungdomsafdelingerne. For børn kan godt lide at prøve sig selv lidt af.

- Men det billede har været under opbrud de senere år. Det skyldes pres fra den omgivende verden, hvor idræt og motion i højere grad også bliver en voksenting. Dermed kommer der en stor bevægelse i befolkningen, så man dyrker idræt mere på motionsbasis, siger Morten Mølholm.

- For her er konkurrencen ikke det afgørende. Motivationen er, at man vil være sund og bevæge sig, siger han.

Foreningsidrættens forandring

 • DIF og DGI’s rapport ’Forening i forandring – en undersøgelse af idrætsforeningerne i Danmark’ har bedt 10.165 idrætsforeninger deltage.

 • 2696 idrætsforeninger – svarende til 26,9 procent - har svaret, og det er fortrinsvist de større foreninger med i snit 273 medlemmer. Så tallene skal tages med forbehold.

 • 76 procent har voksenmotionister blandt medlemmerne.

 • 56 procent af foreningerne har hold, der ikke tilbyder konkurrencer og turnering, som ellers tidligere har været særkende for meget foreningsidræt.

 • Fx tilbyder 250 fodboldklubber motionskonceptet Fodbold Fitness i 2016. Konceptet er forholdsvis nyt, man spiller på små baner, med få spillere, enkle regler og uden turnering. I 2011 var det 21 klubber. Der er omkring 5000 udøvere.

 • 143 håndboldklubber har siden 2010 startet hold med motionskonceptet håndboldfitness, der som Fodboldfitness er tilpasset voksne, der ønsker motion og fællesskab og ikke konkurrence. Der er omkring 4000 spillere.

 • Siden 2015 er der opført 50 nye floorball-foreninger, der blandt andet tilbyder motionsfloorball.

 • Hver søndag klokken 10 arrangerer Dansk Atletikforbund GoRun i 31 byer, hvor børn, unge, voksne og ældre gratis kan gå, lunte og løbe sammen – 2,5 eller 5 km. Konceptet fokuserer på motion og socialt samvær frem for konkurrence.

 • Undersøgelsen er lavet i forbindelse med DGI og DIF’s fælles vision: Bevæg dig for livet.

 • Målet er, at 50 procent af befolkningen i 2025 er medlem af en idrætsforening, og 75 procent af befolkningen er idrætsaktive.

 • Visionen skal gøre Danmark til den mest idrætsaktive nation i verden. Den betyder, at 600.000 flere danskere skal begynde at dyrke idræt.

 • Kampagnen skal – ud over at styrke foreningernes position i samfundet - fremme befolkningens sundhed (især modvirke livsstilssygdomme som fedme, type 2-diabetes og hjertekar-sygdomme), trivsel og fællesskabsfølelse.

 • Effekterne af de nye motionskoncepter er blandt andet testet af Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.