Fugle- og dyrebestande overvåges af droner

Når det gælder optælling af dyr og fugle giver det bedre resultater at sætte droner på opgaven.

Dronebilleder giver større overblik end menneskelige observatører med kikkert. (Foto: © EITAN ABRAMOVICH, Scanpix)

Droner udrustet med kameraer giver et bedre overblik over dyre- og fuglebestande end menneskelige observatører på jorden.

Og brugt forsvarligt forstyrrer de autonome flyvende maskiner ikke dyrenes eller fuglenes naturlige adfærd.

Det viser australske forsøg, som har drone-optalt fregatfugle og terner på Ashmore Reef nord for Australien, og pingviner ved Macquarie Island mellem New Zealand og Antarktis, og sammenlignet med normale observationer.

Resultaterne blev for nylig offentliggjort i Nature.coms Scientific Reports.

Truede bestande kortlægges med drone-tal

Mange steder i verden er dyr og fugle påvirket, eller decideret truet, af mennesker.

For at få en god forståelse af bestandenes størrelse og hvordan de udvikler sig over tid, er det nødvendigt med præcise optællinger som jævnligt bliver gentaget.

Og i det nye studie har forskere fra Monash University i Melbourne, Australien, altså vist at man får mere præcise resultater ved at sætte droner på opgaven.

Normalt sker optællingen ved at forskerne går rundt i området eller forsøger at finde at højt punkt at observere fra, typisk i kikkert, men det kan være svært at overskue en hel bestand og samle præcise tal.

Droner giver bedre overblik

De autonome flyvemaskiner har - naturligt nok - et bedre overblik, og kamerateknologien er blevet så god, at det er nemt at tælle dyr og fugle på billederne, når dronerne vender tilbage til basen.

Samtidig gør luftfotografierne det også helt lavpraktisk nemmere at opdele billederne i ensartede områder, som giver bedre mulighed for at sammenligne antallet af dyr og fugle over tid.

Droner er også tidligere blevet brugt i mange sammenhænge i naturarbejde, blandt andet til at forsøge at afsløre krybskytter i Afrika.