Guide: Sådan gør du hvis du møder en ulv

Ulve er sky dyr, men hvis du skulle støde på en sjælden nysgerrig en af slagsen, er her anbefalingerne fra eksperterne.

Det er meget usædvanligt at få så meget som et glimt af en ulv. Her et eksemplar fra en dyrepark. (Foto: © Lars Rasborg, Scanpix)

Artiklen er opdateret, da et citat ikke var blevet præciseret tilstrækkeligt.

Ulven ser ud til at være flyttet permanent til Danmark. Alt tyder nemlig på, at to ulve har dannet par i det vestlige Jylland.

Men der er ingen grund til at være bange for ulvene. For selvom ulven er Danmarks største rovdyr, angriber de stort set aldrig mennesker.

Ifølge Naturstyrelsen er fire mennesker siden 1952 blevet dræbt af en ulv - i hele Europa. Risikoen for ulveangreb i Danmark er med andre ord uhyre lille, som styrelsen også selv skriver.

Ulve er aktive om natten

Da ulvene er nataktive, er risikoen - eller chancen om man vil - for at støde på en ulv, når man går tur i skoven, meget lille. Om dagen fordufter ulven normalt længe, inden man ser den.

Støder man alligevel på en ulv i den danske natur, skal man dog ikke blive bange, forklarer Peter Sunde, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

For ulvene er mere bange for os, end vi er for dem.

- Normalt stikker en ulv af, hvis den opdager mennesker. Men ser man den, gælder det bare om at nyde synet i de sekunder, den er der, siger han.

Råb og vift med jakken

I meget sjældne tilfælde kan en ulv finde på at følge efter mennesker, forklarer Peter Sunde. Men der skal man heller ikke blive bange.

- Det er uhyre sjælden, at det sker, men kommer man ud for, at de er nysgerrige, skal man skræmme dem væk. Det plejer at virke, siger han.

- Man skal bare gøre sig stor og larme en masse. Tage jakken af og vifte med den - og evt. kaste sten, grene eller andet efter den.

Kravl op i et træ

Stikker ulven alligevel ikke af, anbefaler Naturstyrelsen i deres pjece Ulven i Danmark at gøre dette:

  • Hvis ulven mod forventning ikke stikker af, så hold øje med den.

  • Hvis ulven nærmer sig, så optræd bestemt over for den – begynd ikke at løbe og hold øjenkontakt med ulven.

  • Man kan eventuelt synge, tale højt eller råbe ad ulven, som så med al sandsynlighed vil flygte.

  • Hvis ulven følger efter, kan man gøre sig større ved at holde sin jakke udbredt og vifte med armene. Råb og klap eventuelt i hænderne.

  • Skulle ulven mod forventning angribe, så spark alt hvad du kan eller kravl op i et træ. Ulve kan – modsat de fleste bjørne – ikke klatre i træer.

Ulven er fredet

Ulven har siden 1992 været fredet i Europa. Så det er ikke tilladt at skade, dræbe eller indfange ulve.

Breder ulvene sig i Danmark og ændrer deres opførsel sig radikalt, kan det dog være nødvendigt at regulere dem, forklarer Peter Sunde.

- Begynder ulve at vise varig nysgerrighed og manglende skyhed overfor mennesker på sigt, kan de ifølge forvaltningsplanen for ulv i yderste konsekvens aflives. Det er der nultolerance overfor ved ulve, siger han.

Han forklarer også, at det nok bliver nødvendigt at regulere ulvebestanden på et tidspunkt.

- For at sætte den på spidsen, ønsker vi jo ikke byulve. Når der er fyldt op hvor der er fred og ro, vil bestandsoverskuddet være tvunget til at leve tættere på mennesker, og dermed kunne vænne sig til mennesker. Dette kan modvirkes ved at regulere bestanden, siger han.

- Hvornår det skal ske er en politisk afgørelse inden for de rammer EU's habitat-direktiv udstikker.

I Tyskland har man i enkelte tilfælde været nødt til at regulere, fordi en ulv gentagne gange er kommet for tæt på mennesker og ikke har ladet sig skræmme væk igen, fortæller biolog Kent Olsen, der er forskningsansvarlig på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Men ofte er det menneskers skyld, fordi de fodrer ulvene i "baghaven"'.

- Og det til kan jeg kun sige: Lad være, lyder det fra Kent Olsen.