Idrætsforskning skal forbedre vores liv

Center for Holdspil og Sundhed får 15 mio. kr. til at udbrede viden om, hvad der øger vores sundhed og trivsel. Samtidig undrer forskerne sig over politikernes uinteresse.

Et forskningsprojekt for kvinder i overgangsalderen viste, at træning i floorball kunne udligne tabet af hormonet østrogen, så kvinderne måske kan undgå at få hormonbehandling. Center for Holdspil og Sundhed har efterfølgende udviklet ‘MotionsFloorball’ i samarbejde med Dansk Florball Union. (Foto: © MIKAL SCHLOSSER, Mikal Schlosser og Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet)

De seneste år har dansk idrætsforskning gang på gang vist, at holdspil som fodbold og floorball (hockey) er sundt for børn såvel som ældre.

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet har dokumenteret, at boldspil uanset forudsætninger giver høj puls og gavner hjertesundhed, kondital, muskler, knogler og balance og er med til effektivt at forebygge og behandle livsstilssygdomme. Samtidig fastholder holdsport folk i træningen og giver socialt sammenhold.

Nu skal forskningen for alvor ud at gavne børn, unge, voksne og ældre i Danmark.

Nordea-fonden støttede oprindeligt etableringen af centret i 2012, og nu giver samme fond yderligere 15 millioner kroner. Pengene skal gå til rådgivning og uddannelse af folkeskolelærere, ansatte i kommunernes ældresektor og de store idrætsorganisationer, så de kan få os i gang med de sundeste motionsformer og øge vores trivsel.

Politikere virker uinteresserede i forskningen

På Center for Holdspil og Sundhed glæder leder og professor Jens Bangsbo sig over de mange penge, fordi man får mulighed for at forbedre mange flere menneskers sundhed og livskvalitet, end bare deltagerne i forskningsprojekterne.

Samtidig undrer han sig dog over, at sundhedspolitikerne ikke er mere interesserede i de forskningsresultater, som løbende publiceres i anerkendte internationale tidsskrifter, ligesom det internationale fodboldforbund, FIFA, bruger centrets forskning i et stort internationalt motionskoncept for skolebørn.

- Vi har et tæt samarbejde med kommuner og de store idrætsorganisationer, så vi formidler vores viden gennem dem. Men vi mærker ikke nogen speciel politisk interesse, siger Jens Bangsbo.

- Politikerne render os ikke på døren for at høre om, hvordan de kan bruge vores forskning, som vi ellers mener, har stor samfundsmæssig relevans, siger han.

Potentielt milliarder at spare gennem motion

Professoren henviser blandt andet til et projekt, der har vist, at fodbold sænker blodtrykket og forbedrer hjertefunktionen markant hos mænd med forhøjet blodtryk og mænd med type 2-diabetes, så det svarer til, at hjertet bliver 10 år yngre.

Desuden tabte mændene med type 2-diabetes 12 procent af deres fedt på maven, og deres blodsukker blev sænket 20 procent i forhold til en kontrolgruppe af mænd, der ikke bevægede sig. Træningen betød, at patienterne kunne nedsætte forbruget af blodtrykssænkende medicin.

- Der er potentielt milliarder at spare på medicinudgifter, behandling, reduceret sygefravær med mere, hvis man omregner resultaterne fra vores studie, hvor mændene var fysisk aktive blot to gange 45 minutter om ugen. Men det er ikke noget, som har fanget politikernes opmærksomhed, siger Jens Bangsbo.

Han håber, at Center for Holdspils nye rådgivningsenhed kan være med at synliggøre betydning af forskningen.

Jens Bangsbo er professsor og leder af Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet. Han vil gerne have, at Danmark bruger centrets idrætsforskning sundhedspolitisk. (Foto: © Hanne Kokkegård, Hanne Kokkegård)

Seminar skal få forskningen ud at flyve

De kommende 3 år sørger bevillingen fra Nordea-foden for at sende forskningsresultaterne på banen i hele landet.

Center for Holdspil og Sundhed tyvstarter dog i dag med et seminar i Vejle for over 100 mennesker fra skoler, kommuner og idrætsorganisationer. Her vil forskerne dele og diskutere den nyeste viden om, hvordan fysisk aktivitet øger børn og unges trivsel, sundhed og læring.

Deltagerne vil få 21 statements om, hvorfor der er grund til dyrke fysisk aktivitet sammen og at få pulsen op hos børn i grundskolen og unge på ungdomsuddannelserne. Anbefalingerne bygger på en konsensuskonference, hvor 24 internationale forskere var samlet i Danmark, og er baseret på både dansk og international forskning.

Deltagerne skal så ud fra dem sammen udvikle ideer, der passer ind i deres hverdag med børn og unge.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra sundheds- og ældreministeren eller Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg og Danske Regioner til Jens Bangsbos undren over den manglende politiske interesse.