Kongeegen har set vikinger og kan have spiret på Jesu tid

Publikum, stormvejr og svamp er den største trussel mod Danmarks – måske Europas – ældste træ.

Kongeegen er mere end 1500 år gammel. Den står i Jægerspris Nordskov. Billedet er taget om foråret. (Foto: Andreas Altenburger © Andreas Altenburger og Scanpix Iris)

Et fyrretræ i det nordlige Grækenland er udråbt til Europas ældste træ med mindst 1075 år på bagen. Men muligvis er Danmarks ældste træ, Kongeegen, op imod 900 år ældre.

Kongeegen vokser i Horns Herred i Jægerspris Nordskov, som rummer flere forskellige gamle egetræer.

- Kongeegen er i sin tid vokset op på en strandeng ved Roskilde Fjord. Træet har allerede været et stort træ, da der sejlede vikingeskibe på fjorden, og skoven var ret utilgængelig på den tid, fortæller Nils Sættem, der er direktør for Kong Frederik d. VII’s Stiftelse på Jægerspris Slot.

- Samtidig har Kongeegen været et tykt og meget knudret træ, så der har ikke været så stor interesse for at fælde træet. Og træet har stået i en uberørt skov i mange år, indtil man begyndte på skovdrift i skoven. Men allerede dengang var egetræet hult indvendigt, siger han.

14 meter i omkreds

Da Chr. den 8. var konge, forevigede man for første gang træet - i 1830’erne. Og der kan man se, at træet var ved at falde fra hinanden allerede dengang.

Sidenhen begyndte skovfolk at interessere sig for det gamle, hule træ, og i begyndelsen af 1900-tallet målte man træet til at være 14 meter i omkreds.

- I 1950’erne begyndte en lokal skovfoged at undersøge træets alder lidt nærmere. Men eftersom det er hult, er det vanskeligt, siger Nils Sættem.

Kiggede på andre træer og vækst

Skovfogeden fandt derfor et andet gammelt egetræ, der er mere intakt. Og han lavede også en årringsbestemmelse af den levende del. Og når han lagde de to ting sammen i forhold til den hulhed, som træet havde, kom han til et estimat for, hvor gammelt træet minimum måtte være.

Det var 1400 år, og med alverdens usikkerhed indregnet, som at den vækstmæssigt havde stået i stampe, kunne egen være op til 1900 år gammel.

- Det er jo over 50 år siden, så i dag tillader vi at sige, at træet som minimum er 1500 år gammelt, og at træet formentlig har spiret på Jesu tid, siger Nils Sættem.

Hulhed følger med alderdommen

I dag står der kun en skal tilbage af Kongeegen, og det skyldes alderdom. Alle træer bliver hule, for det en del af alderdomsprocessen.

Kongeegen har levet langt ud over de normale grænser, og træet er stadigvæk levende, selv om det hult, og transport af vand og næringsstoffer foregår ude i det yderste vækstlag.

- Der er en særlig ære over at have Danmarks ældste træ – og altså måske også Europas ældste træ. Og derfor passer vi godt på træet, forklarer Nils Sættem.

Mennesket er træets største trussel

Kongeegen har tre trusler: mennesker, stormvejr og svamp.

Den største trussel er os mennesker – publikum, som kommer ud i skoven og gerne vil røre ved træet og måske have en lille del af træet med hjem.

Derfor har man sat et hegn på en meters højde op, og skilte beder folk venligst om at blive udenfor hegnet.

- Det værste jeg har oplevet, var da et ungt par ville tage billeder af, at den ene var kravlet op i Kongeegens krone. Hvis det var gået lidt uheldigt, kunne træet være braset sammen der, siger Nils Sættem.

Står beskyttet i lysbrønd

I dag står Kongeegen beskyttet i en lysbrønd, omgivet af flere stærke løvtræer, der er højere end egen. Det er godt, for hvis en storm får fat i den, ville træet vælte omkuld. Men selv om det blæser kraftigt, blæser det lige hen over dens krone.

- Kongeegen er også en olding, så hvis træet bliver ramt af svamp, er der ikke meget at stille op. Men Kongeegen har de sidste mange år set ud til at have det godt, siger Nils Sættem.

Man holder naturligvis øje med Kongeegen, og når træet en sjælden gang sætter agern, prøver man at opformere det.

Der har også været taget podekviste af Kongeegen. Og det er lykkedes at få podninger til at vokse, og så er toppen på det nye træ identisk med Kongeegens.

I parken ved Jægerspris Slot plantede prins Henrik fx midt i 1980’erne en podning af Kongeegen, og træet er i dag 8-9 meter højt.

To gamle døde egetræer

Jægerspris Nordskov rummer også to andre gamle egetræer, men de er døde.

Storkeegen døde i 1980, og efter at Snoegen blev angrebet af svampen Oksetunge (Fistulina hepatica) startede en langvarig dødsproces, og det træ døde i 1990-91.

Facebook
Twitter