Læger: Uforsvarligt at give børn medicinsk cannabis

Ingen kender for eksempel bivirkninger og risiko for afhængighed, når børn får medicinsk cannabis, viser ny forskning. Indtil det er afgjort, bør børn ikke få stoffet.

Der er behov for mere forskning og viden om medicinsk cannabis. Især før det gives til børn, mener forskere og læger . (Foto: © John Vizcaino, Scanpix)

Der er alt for lidt viden om, hvordan behandling med medicinsk cannabis virker på børn og unge. Der er stort set ingen forskning på området. Og i den smule, der er lavet, har man kun fundet bevis for, at det virker mod to sygdomme.

Det viser en ny analyse, der netop er udgivet i tidsskriftet Pediatrics.

- Lige nu har vi ingen gode beviser for, at cannabis har en effekt på børn og unge på nogen andre sygdomme end epileptiske anfald og så kvalme og opkast forårsaget af kemoterapi, siger Shane Shuchang Wong, der er den ene af artiklens to forfattere, i en udtalelse om den nye analyse.

Ingen kender bivirkninger

Wong, der som sin kollega er psykiater og tilknyttet Harvard Medical School og Massachusets General Hospital, har gennemgået 22 forskningsartikler, der alle har fokuseret på behandling med medicinsk cannabis af børn og unge. Artiklerne er offentliggjort fra 1979 og frem til 2017. Flertallet af dem er nye og fra de seneste fem år.

Flere af studierne viser, at medicinsk cannabis er betydeligt bedre til at behandle bivirkninger som kvalme og opkast, der kommer i forbindelse med kemoterapi, end den gængse medicin.

Andre forskningsartikler viser også, at medicinsk cannabis kan reducere hyppigheden af epileptiske anfald.

Men alle studierne havde svagheder. I de fleste var der for eksempel ingen kontrolgrupper, som man kunne lave sammenligner mellem medicineringen på. Der var kun få patienter involveret i forsøgene. Der var ingen opfølgning på resultaterne.

Derfor advarer de to forskere om, at man ikke ved nok om eksempelvis bivirkningerne af medicinsk cannabis. Eller hvordan det påvirker for eksempel børns hukommelse, læring, problemløsning og deres stadigt umodne hjerner, der ikke er færdige med at udvikle sig.

Medicinsk cannabis ikke for børn

Stort set den samme konklusion kommer et hold danske læger til, der netop har udgivet en lignende analyse i Ugeskrift for Læger.

Her står der i konklusionen, at man ikke finder nogen ”overbevisende dokumentation for anvendelse af medicinsk cannabis til børn og unge”.

Samtidig advarer lægerne i artiklen også om bivirkningerne:

Cannabis er afhængighedsskabende, forbundet med risiko for udvikling af psykose og skizofreni og reducerer det kognitive niveau på både kort og lang sigt.”

Sådan mener de danske læger, at det er for cannabis, der bliver taget til rekreativ brug. For der er ingen forskning om, hvordan medicinsk cannabis virker på børn og unge.

- Vi har ikke for vane at give medicin til børn - eller andre patienter for den sags skyld - hvor man ikke har evidens og bevis for, at det har en effekt, siger Søren Walther-Larsen, der er overlæge på Rigshospitalet og en af medforfatterne til artiklen i Ugeskrift for Læger.

- Vi ønsker heller ikke at administrere medicin med risiko for alvorlige bivirkninger på kort eller lang sigt, siger Søren Walther-Larsen. Han understreger, at der stort set ikke findes nogen undersøgelser, som viser, at medicinsk cannabis har en virkning hos børn og unge.

Patient løber risiko

I det hele taget er der meget lidt forskning om medicinsk cannabis. Også når det gælder behandling af voksne patienter. Man ved simpelthen ikke, hvilke sygdomme det er effektivt mod. Man kender ikke bivirkningerne.

Derfor er det også et problem, mener blandt andre læger og forskere, at regeringen fra den 1. januar begynder en forsøgsordning, som eksempelvis giver læger muligheder for at udskrive flere typer medicinsk cannabis.

Kritikerne mener, at det blandt andet giver nemmere adgang og sætter fokus på en type medicin, som der ikke er nogen beviser for, at det virker.

- Der er taget en politisk beslutning om, at man stiller det til rådighed. Den er taget uden om det videnskabelige samfund og uden om læger og forskere på det medicinske område. Det er et enormt problem, hvis man tager beslutninger om, hvilke patienter, der skal have hvilken type behandling uden om sagkundskaben, siger Thomas Ploug, der er professor i anvendt og medicinsk etik på Aalborg Universitet.

Han peger på, at man i det danske sygehusvæsen giver medicin, som der beviseligt har en god effekt, og som patienten ikke løber en risiko ved at tage.

- Man risikerer at udsætte patienter for noget, som er til skade for dem. Man må håbe, at politikere ikke får lyst til at lege læger oftere end det her, siger Thomas Ploug.

Brug for mere forskning

Thomas Ploug understreger, at han ikke er modstander af medicinsk cannabis.

-Det kan jo komme studier, som viser, at der er god evidens for at bruge det, og så har jeg ikke noget mod at introducere, siger Thomas Ploug.

Som andre forskere og læger mener han, at det bliver givet på for tyndt grundlag. Og at der er stærkt brug for mere forskning om medicinsk cannabis.

Også overlæge Søren Walther-Larsen har udtalt til P1 Morgen, "at der brug for ordentlig forskning og undersøgelser".

Hør mere om medicinsk cannabis til børn i Hypokonder, der sender i dag klokken 13.30 på P1.