Mange dyr og planter har det skidt i Storbritannien

Britisk naturrapport advarer men skaber også håb for naturen.

Nældens takvinge er en af de sommerfugle, som briterne kan komme til at kigge langt efter i fremtiden. (Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft © DR Vejret)

Pindsvin, spættede sæler og nældens takvinge. I Danmark ser vi dem ofte. Sådan har det også været tidligere i Storbritannien, men nu viser en ny britisk naturrapport ifølge BBC, at arterne er i kraftig tilbagegang.

Antallet af pindsvin er faldet med omkring en tredjedel siden årtusindskiftet, fordi der er færre levesteder for pindsvin i byerne og på landet.

Antallet af spættede sæler er faldet med 31 procent i skotsk farvand siden 1996, og forskerne ved ikke, hvorfor.

Helt galt står det til med sommerfuglen nældens takvinge. Arten er faldet med 77 procent i de seneste ti år. Forklaringen er både kolde og våde somre, at sommerfuglene mangler ordentlige levesteder.

Omkring 60 procent af arterne er i tilbagegang

Naturrapporten bygger på tal indsamlet af frivillige i en række naturorganisationer, fortæller BBC.

Omkring 60 procent af de britiske dyre- og plantearter er faldet i de seneste 50 år, og en ud af 10 arter er i fare for at blive udryddet.

Selv om rapporten kun omfatter cirka fem procent af Storbritanniens rundt regnet 59.000 dyre- og plantearter, så kan den give et fingerpeg om, hvordan det står til med resten af arterne.

Netværk af organisationer står klar

- Denne banebrydende rapport er en skarp advarsel - men det er også et tegn på håb, siger naturforsker og vært på mange af BBC's naturserier Sir David Attenborough.

Han hæfter sig ved, at Storbritannien har et netværk af naturorganisationer med millioner af mennesker, der alle er interesserede i at bevare biodiversiteten for de kommende generationer.

Og rapporten får dem nu til at gøre mere for naturen.

Danske tal fra 2010

I Danmark kommer der cirka hvert femte år en Rødliste, der viser uddøde, truede eller sårbare danske dyre- og plantearter.

Den seneste Rødliste kom i 2010. Den viste, at godt hver fjerde af de arter, hvor der findes tilstrækkelige data, er kategoriseret som truet i større eller mindre grad - eller forsvundet fra Danmark.

Haren er truet i Danmark

Især vakte det opsigt, at haren nu er kommet på Rødlisten. Forskerne mener, at bestanden af harer er gået tilbage med mere end 30 procent på bare 10 år.

Insekter, pattedyr, svampe, lav og blomster, som findes i skoven, er særligt i knibe. Her er hver tredje art nu i kategorien truet eller forsvundet fra naturen.

Læs mere om den danske Rødliste.

Facebook
Twitter