NASA afslører spor efter muligt liv på Mars

NASA afslører, at deres Curiosity rover på Mars har målt metan i planetens atmosfære, og denne metan kan være et vidne om forhistorisk liv på Mars.

NASAs Curiosity rover har målt metan i Mars' atmosfære og i boreprøver. Metanen kan stamme fra nedbrydning af forhistorisk liv, men der er også andre mulige forklaringer. (© nasa)

NASA’s Curiosity rover har målt metan i Mars’ atmosfære samt andre organiske molekyler i stenprøver fra borehuller.

I atmosfæren er metanen målt i en lav, konstant koncentration, men også i korte, pludselige bølger, hvor koncentrationen stiger til ti gange det normale, og det vidner om, at kilden til gassen er relativ lokal, skriver NASA på deres hjemmeside.

Og denne kilde – den kan måske stamme fra liv, der levede på Mars for milliarder af år siden.

Metan stammer måske fra forhistorisk liv

Forskerne mener, at metanen stammer fra organiske forbindelser i Mars’ sedimenter, som langsomt nedbrydes og frigives til atmosfæren, hvor vinde fordeler gassen.

Organiske stoffer, som består af kulstof og normalt også brint, er de byggeklodser, man finder i liv, og derfor kan metanen være et vidne om, at der for milliarder af år siden var liv på Mars, og at organiske forbindelser fra det liv, nu ligger gemt i planetens overflade. Herfra bliver stoffet langsom nedbrudt af solens ultraviolette stråling, og dermed ender metanen i atmosfæren.

Dog kan en anden forklaring være, at metanen stammer fra en reaktion mellem det vand, der engang flød på Mars, og mineraler gemt under planetens overflade. Og en tredje forklaring kan være, at metanen er ankommet fra andre steder i solsystemet som kosmisk støv eller små meteoritter.

Kilden til den metan, som Curiosity har målt i Mars' atmosfære, kan enten stamme fra forhistorisk liv, fra kemiske reaktioner mellem sten og vand eller fra organisk stof bragt til planeten fra andetsteds. Når metanen er dannet, lagres gassen i iskrystaller, før den undslipper til atmosfæren, bliver fordelt af vind og endelig nedbrudt til kuldioxid. (© nasa)

Forskerne vil se nærmere på kilden til Mars’ metan

Kilden til den metan, som Curiosity har fundet, kan altså stamme fra forskellige steder.

Forskerne mener, at metanen efterfølgende har ligget lagret i iskrystaller under Mars’ overflade, hvorfra gassen i perioder er undsluppet til atmosfæren og efter et stykke tid forsvundet igen ved nedbrydning til CO2.

Det næste skridt, som vil føre forskerne nærmere svaret på, hvor metanen stammer fra, er, at de vil lave flere boreprøver og undersøge den organiske kilde, som ligger gemt i planetens sedimenter.