Naturen vi overser

Der findes mange vilde, grønne pletter derude, som ikke gør meget væsen af sig. Men det gør dem ikke mindre værdifulde.

De findes rundt omkring os, men det er ikke altid, vi lægger mærke til dem. De små lommer af vild natur. Men det gør dem ikke mindre værdifulde. For selv natur, der i størrelse og pragt ikke gør meget væsen af sig, er vigtig for dyrelivet.

Tag for eksempel det lidt unseelige grønne område omkring den gamle nedlagte banetracé ved Amagerbanen i København.

Planen er, at det skal fjernes for at give rum til en supercykelsti, og det kan i sidste ende få konsekvenser for naboernes naturoplevelser i det daglige.

For uden grønt krat tæt på, ingen småfugle, sommerfugle, vilde brombær og så videre at nyde godt af, fortæller Anders Michaelsen, der er biolog hos Biomedia til Natursyn på P1:

- Det er ikke altid kun det enkelte område i sig selv. Men det udgør en del af et netværk, der er et led i en natur- og dyreinfrastruktur, som binder det hele lidt sammen. Og det er den samlede sum af områder, der bestemmer, hvor meget liv, der kan være.

- Jo færre man har af de her krat, hvor småfuglene kan lave deres reder, jo mindre vil man eksempelvis høre fuglestemmer, siger han.

Det giver en ganske anden oplevelse at gå igennem tunnelen af mirabelletræer her, end det for eksempel gør at gå langs den trafikerede vej få meter fra skinnerne uden for krattet til højre. Anders Michaelsen, biolog (t.v.), Kristian Hasselbalch Jensen, historiker, og Majken Hviid, antropolog.

Integrer cykelstien med det oprindelige miljø

Majken Hviid er antropolog, og hun er optaget af at få delt viden om det vilde, grønne område ved Amagerbanen.

Hun vil sætte skilte op, der gør brugere af området opmærksomme på stedets natur- og kulturværdier og historie. Og hun håber på, at det oprindelige miljø integreres i det nye, hvis der skal laves ny cykelstil.

- Jeg håber, man kigger på det eksisterende, inden man jævner det hele med jorden. Fordi her er både nogle natur- og kulturværdier, som man kunne tage med videre. Der er nogle kvaliteter, og der er et miljø, som opstår, når naturen får lov at vokse vildt. Og der er en historie, som man godt kan formidle, også for at bevare lidt af atmosfæren her, når man skal lave det nye område, siger hun.

Mærk historien i bybilledet

Majken Hviid gør også opmærksom på naturens værdi i et byrum, fordi den skaber noget uforudsigeligt, som gør, at det bliver interessant i en verden, hvor vi konstant er overvåget i gadebilledet.

Kristian Hasselbalch Jensen er historiker på Københavns Museum, og han mener også, det kunne fungerer ret godt at beholde lidt af historien i bybilledet.

- Det er jo en del af Amagers lokale transporthistorie, men det er også en del af den danske trafikhistorie. Man kunne jo bevare nogle af skinnerne og integrere dem i cykelstien, så man kunne cykle henover dem. Og man kunne lægge nogle skilte ned eller formidle det på en eller anden måde, så københavnerne i dag kan mærke nærheden til historien, siger han.