Noget natur gavner os mere

Danmarks første helseskov Octovia viser eksempler på otte rum, som vi holder særligt meget af i naturen, og som derfor også kan gavne vores mentale helbred mere ifølge svensk og dansk forskning.

Rum 7 i Helseskoven Octovia viser oplevelsesværdien ’Vildt’. Her opleves naturen som særlig kraftfuld, men træerne skaber tryghed med deres alder og størrelse, informerer konceptmodellen for skoven. (Foto: Dorte Dalgaard)

Hvis naturen skal gavne dit mentale helbred, så kræver det, at du kommer ud i den. Og Helseskoven Octovia kan netop gøre os opmærksom på, hvordan kvaliteten af uderum hænger sammen med, om vi overhovedet kommer ud i naturen og på den måde får mental gavn af den.

Helseskoven Octovias rum 4, der ifølge konceptmodellen er et eksempel på oplevelsesværdien 'Fredfyldt'. Det er samtidig det rum, der topper i spørgeskemaundersøgelserne som det absolut mest attraktive naturrum. (Foto: Dorte Dalgaard © DR)

Natur vi gider er godt

Ulrika Stigsdotter er landskabsarkitekt og professor i Health Design på Københavns Universitet. Hun fortæller i Natursyn på P1, hvordan hun har designet helseskoven på baggrund af resultaterne af den forskning, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) har lavet i samarbejde med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Forskning der handler om, hvordan vi oplever natur, forklarer hun.

- Vores tanke bag forskningen var, at al natur og alt hvad der er markeret med grønt på et kort umuligt kan være godt for vores helbred. Vi tænkte, at der måtte være specifikke kvaliteter, som er vigtigere end andre, når det handler om at fremme vores helbred.

Helseskoven Octovias rum 4, der ifølge konceptmodellen er et eksempel på oplevelsesværdien 'Fredfyldt'. Det er samtidig det rum, der topper i spørgeskemaundersøgelserne som det absolut mest attraktive naturrum. (Foto: Dorte Dalgaard © DR)

Skab selv gode uderum

Ulrika Stigsdotter ønsker gennemsigtighed i forskningen og blandt andet derfor er der blevet lavet en konceptmodel for helseskoven, en slags vejviser, der i detaljer informerer om de otte forskellige uderum i naturen.

- Ambitionen er, at det her skal blive et demonstrationsanlæg. At folk synes, det er interessant og vil arbejde med det hjemme i kommunen eller på tegnestuen og vil komme herop og se på det. Og det er også for private mennesker, som synes det er spændende, siger hun.

Professoren forklarer videre, hvordan alle i øvrigt er velkomne til at downloade Octavias konceptmodel fra helseskovens hjemmeside, som man kan tage med herop og læse i og måske blive inspireret i forhold til sin egen have.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk