Nu skal fodbold hjælpe kvinder med brystkræft

Fodbold gavner mænd med prostatakræft. Nyt forskningsprojekt skal vise, om kræftramte kvinder også kan få gavn af driblinger.

Det har været en succes at lade kræftsyge mænd spille motionsfodbold. Lige om lidt begynder et forskningsprojekt i Hovedstadsområdet med kvinder med brystkræft. - Fotoet er et modelfoto og har ikke noget med motionsforsøgene at gøre. (Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård)

I lørdags vandt det landsdækkende fodboldprojekt FC Prostata Danskernes Idrætspris ved DR Sportens store sportsgalla Sport 2016.

I FC Prostata spiller mænd ramt af prostatakræft motionsfodbold - Fodbold Fitness. Motionskonceptet har vist sig at være en effekt træningsform, der hjælper patienter til bedre at klare den efterfølgende antihormon-behandling, samtidig med at fællesskabet gør mændene glade. Siden starten i 2012 er FC Prostata blevet bredt ud over Danmark.

Til februar går brystkræftsyge kvinder i Hovedstadsområdet i gang med et lignende projekt med motionsfodbold: Fodbold Fitness ABC (After Breast Cancer).

Ligesom forskerne også gerne vil undersøge langtidseffekterne hos FC Prostata.

Lige nu er forskerne ved at rekruttere 90 kvinder i alderen 18 til 75 år, der er blevet opereret og har afsluttet kemoterapi og strålebehandling og er i gang med opfølgende antihormon-behandling.

90 kræftsyge kvinder skal deltage

Forskningsenheden Sport and Health Sciences på Syddansk Universitet står sammen med Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Københavns Universitet og Onkologisk Klinik på Rigshospitalet for projektet, hvor kvinderne gennem lodtrækning bliver fordelt i en fodboldtræningsgruppe og en kontrolgruppe.

Lige nu er forskerne ved at rekruttere 90 kvinder i alderen 18 til 75 år, der er blevet opereret og har afsluttet kemoterapi og strålebehandling og er i gang med opfølgende antihormon-behandling.

Kvinderne skal træne seks måneder i universitetsregi på fodboldbanerne ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og efterfølgende fortsætte træningen i seks måneder i Østerbro Idrætsforening i Fælledparken, hvor det første hold med FC Prostata i øvrigt stadig holder sammen og træner.

Model inddrager lokal idræt i behandlingen

- Vores studier med både kræftpatienter, blodtrykspatienter og diabetespatienter bekræfter os i, at konceptet kan udrulles i stor skala i samarbejde med idrætsorganisationer, hospitaler og patientforeninger, siger professor Peter Krustrup fra Syddansk Universitet.

- Og Fodbold Fitness ABC ligger i forlængelse af det.

Krustrup står i spidsen for projektet sammen med post.doc. fra UCSF Jacob Uth, der skrev ph.d. om netop FC Prostata.

Billedet stammer fra træningen hos det første FC Prostata-hold, som Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet startede i København sammen med Rigshospitalet og Gentofte Hospital. Kræftpatienterne spillede sammen med ældre utrænede mænd, der deltog i et andet forskningsprojekt. Billedet er fra juni 2014. (Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård - DR Videnskab)

Modvirke risikoen for livsstilssygdomme

Erfaringerne fra FC Prostata er, at motionsfodbold modvirker antihormonbehandlingens bivirkninger, der giver lavere kondital, højere fedtprocent samt lavere muskelmasse og knogletæthed.

Bivirkningerne øger risikoen for livsstilssygdomme som fedme, type-2 diabetes og dårligt hjerte, blandt andet fordi patienterne er inaktive og svækkede. Men målinger viser altså, at motionsfodbold styrker mændene. Og socialt er projektet også en succes.

Samtidig har Københavns Universitet i forvejen set betydelige forbedringer for raske og utrænede kvinder og kvinder i patientgrupper med diabetes og forhøjet blodtryk.

Så forventningerne er store.

- Gruppen er for lille til, at vi kan måle på sygdomsprogression og overlevelse i forhold til motionsfodbold. Men det vil man kunne gøre på sigt i forbindelse med, at FC Prostata nu er blevet landsdækkende, hvor mange flere mænd spiller med.

professor peter krustrup, sdu

Vil følge det første FC Prostata-hold

Ved siden af det nye forskningsprojekt med kræftramte kvinder har forskerne på Syddansk Universitet, UCSF og Copenhagen Prostate Center på Rigshospitalet søgt Videnskabsetisk Komité om lov til at undersøge de mænd, der deltog i det allerførste FC Prostata-projekt i 2012.

Både i forhold til kontrolgruppen og spillertruppen, der talte 26 mænd, hvor af halvdelen stadig spiller her fem år senere.

Forskerne er interesserede i langtidseffekterne af fodboldtræning for kræftpatienter. Man vil måle præcis de samme ting som for fem år siden: kondital, fysisk funktionsevne, muskelmasse, knogletæthed samt trivsel og livskvalitet.

- Gruppen er for lille til, at vi kan måle på sygdomsprogression og overlevelse i forhold til motionsfodbold. Men det vil man kunne gøre på sigt i forbindelse med, at FC Prostata nu er blevet landsdækkende, hvor mange flere mænd spiller med, siger Peter Krustrup.

Ifølge FC Prostata Community er der i dag 197 deltagere; 100 i kontrolgruppen, der ikke spiller fodbold og 97 spillere, der fordeler sig på fem klubber: Østerbro IF, FREMAD Valby, Lyseng IF i Aarhus, EfB i Esbjerg samt Odense KFUM, der som den sidste klub er ved at starte projektet.

Der er stadig ledige pladser i Odense, fortæller ph.d.-studerende på FC Prostata Community-studiet Eik Bjerre.

Motion som medicin

  • Mange steder i verden forskes der i disse år i, hvordan motion kan hjælpe patientgrupper og forebygge livsstilssygdomme.
  • Det internationale fodboldforbund FIFA er også meget interesseret i motionsfodbold-konceptet.
  • FIFA’s forskningsenhed F-Marc har netop lavet et gratis kursus for læger og andre interesserede i sundhedsvæsenet. Her kan de lære om de effekter det giver patienterne, når man inddrager motionsfodbold i behandlingen.
  • Kurset bygger blandt andet på professor Peter Krustrups mangeårige forskning.