Nutidens guldgravere vender blikket opad

Bladene på eukalyptus-træet afslører, om der er guld i undergrunden

Forskere har fundet ud af, at eukalyptustræets op til 30 meter dybe rødder, kan optage guld fr aundergrunden, og transportere det hele vejen op til træets blade. (Foto: © William Toti @flickr)

Australske forskere har fundet ud af, at man kan se på eukalyptustræets blade, om træet vokser oven på en guldåre.

De har analyseret blade, bark og kviste fra en række træer, og opdaget hvordan der i nogle af bladene var helt op til 800 gange mere guld, end man ville regne med hos blade fra et normalt eukalyptustræ i området, skriver de i artiklen.

Guldet vokser ikke ligefrem på træerne

Selvom 800 gange lyder af meget, så kan man dog ikke sige, at der ligefrem vokser guld på træerne. Via røntgenstråling, har forskerne fundet op til 80 ppb, "parts per billion", altså firs guldpartikler for hver milliard andre partikler.

Det største stykke guld fundet i bladene var blot 8 mikrometer langt, hvor for eksempel menneskehåret typisk er mellem 20 og 280 mikrometer tykt. De 8 mikrometer svarer til, at der skulle lægges 1250 guld-"klumper" i forlængelse af hinanden, for at få bare 1 cm guld - og det ville være en meget tynd centimeter.

Rodnet som transportbånd

Selvom der er tale om utroligt lidt guld, så er resultaterne alligevel bemærkelsesværdige. Der er nemlig (desværre) ikke tale om nygroet guld, i stedet har træernes rødder trukket guldet op fra forekomster i undergrunden.

De fleste træer, og heriblandt eukalyptustræet skriver forskerne, trækker vand ind via rødderne og transporterer det hele vejen op til kronen. Hvis der er mangel på vand, vil eukalyptustræet svare igen ved at stræbe dybere ned i jorden. Træets vandsugende rødder gror lodret, og kan i deres søgen efter vand trænge igennem selv grus- og stenlag, som det ellers kan være svært at komme til med almindelige boringer.

Eukalyptustræet bliver normalt 10-15 meter højt, mens rekorden for længste rødder er rapporteret at være hele 61 meter.

Guld opløst i vand

I de to testede australske områder, har der været spor af guld i 30 meters dybde. Hernede findes guldet opløst i vand, på ion-partikelform, Au+. Partiklerne bliver absorberet og transporteret de mange meter op sammen med vandet. Når det når selve træet, udfældes guldet i bladene.

Det er tidligere lykkedes at få planter i drivhuse til at trække guldpartikler op igennem en plante, men det er første gang, at man konstaterer at det er sket naturligt.

Færre guldfund kræver nye metoder

Forskerne har undersøgt plantedele fra eukalyptusdele to forskellige steder i Australien. Det ene, Freddo Gold Prospect, er et område i det vestlige Australien, hvor op mod 30 % af verdens guldreserver menes at findes.

De sidste 10 år er fundet af nye guldårer her faldet med 45 % skriver forskerne, og man må derfor til at finde nye metoder til at finde det guld, der er gemt nede under tykkere lag.

Et problem med teknikken er dog, at der er meget lidt guld i vegetation. Derfor skal man også være helt sikker på, at der ikke blot er tale om støvpartikler, der er kommet ind med støvet, hvilket også er grunden til at nogle tøver med at anvende teknikken.