Ny art af flyvøgler fundet i massegrav

Nyt brasiliansk fund af den flyvende pterosaur er endvidere det største af sin art.

Illustration af hvordan den nyfundne art af flyveøgler kunne have taget sig ud i det sydlige Brasilien for ca. 100 millioner år siden. (Foto: Illustration: Maurilio Oliveira © Museu Nacional-UFRJ)

Det vælter op af jorden med forstenede knogler, der lærer os nyt om vores fortid.

Onsdag offentliggjorde palæontologer fra Universidade do Contestado i Rio de Janeiro, at have gjort et stort fund af fossiler fra mindst 47 individer af en hidtil ukendt flyvende flyveøgleart.

Pterosaur arten er navngivet Caiuajara dobruskii og er fundet i det sydlige Brasilien - nærmere bestemt i en massegrav ved Cruzeiro do Oeste i staten Parana, vest for Sãu Paolo.

Første fund med mange pterosaurer

Selvom de flyvende pterosaurer er fundet på alle kontinenter, har man aldrig fundet en art så sydligt i Brasilien, skriver forskerne i deres videnskabelige rapport i online tidsskriftet PLOS ONE. Samtidig er det også første gang man finder en grav med adskillige individer af den pterosaurart.

På det omtrendt 20 kvadratmeter område, som forskerne har udgravet og undersøgt, blev der fundet både voksne og helt unge flyveøgler, der havde vingefang på mellem 65 og 235 centimeter.

Ud fra forskernes fund konkluderer de i artiklen, at Caiuajara dobruskii levede i kolonier omkring en større sø ude i ørkenen.

Samtidig er fundene gjort i 3 lag på tilsammen en meter, hvilket giver en antydning af, at området har huset pterosauren i længere perioder og været et foretrukket mål for flyveren, som formodes at have været en tidlig form for trækfugl.

Dødsårsagen er ukendt

Til gengæld er forskerne på bar bund, når det gælder grunden til pterosaurnes død lige ved den forhistoriske sø.

- Dødsårsagerne er fortsat ukendte, selvom der er slående ligheder med andre tørkerelaterede flyveøglefund, skriver forskerne i rapporten, men peger samtidig på muligheden for at ørkenstorme kunne have betydet enden på livet for de fundne individer.

Fossilerne stammer fra kridttiden for omkring 100 millioner år siden, hvor Sydamerika og Afrika efter nogle hundrede millioner års vriden sig fra hinanden endelig var blevet skilt i to selvstændige kontinenter.

Artiklen er modificeret 15. august, da det var lykkedes overtegnede at kalde pterosaurerne for dinosaurerer. Der er derimod tale om flyveøgler.

Facebook
Twitter