Ny forskning: Myrers afføring hjælper planter

Myrer beskytter ikke kun planter, men giver dem også en vigtig indsprøjtning af næringsstoffer, viser ny dansk forskning.

Når myrer kravler rundt i planter og træer, er det både gavnligt for planterne og myrerne. Planterne udskiller nektar, som myrerne glædeligt spiser. Men de små seksbenede dyr tager også andre insekter, som kan skade planterne.

Danske forskere har brugt den viden til at få skovmyrer til at bekæmpe skadelige insekter i økologiske æbleplantager.

Og i et nyt forsøg med kaffetræer og tropiske vævermyrer, har fra forskere ved Aarhus Universitet vist, at kaffetræet også får næring fra myrernes efterladenskaber.

- Vi har for første gang vist, at næringsstoffer fra myrernes afføring optages af bladene og transporteres rundt til andre steder i træet, siger seniorforsker Joachim Offenberg, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, der har stået i spidsen for undersøgelserne.

Ekstra skud næringstoffer

Myrerne kommer ofte forbi nye skud og frugter på planter. Det giver disse områder et ekstra indsprøjtning af næringsstoffer, som kan give planter en stor fordel.

- Det har stor økologisk betydning. Myrerne der primært lever af insekter i træerne, omsætter insekterne og serverer så at sige næringsstofferne på et sølvfad for planterne. Man kan næsten sige, at planterne får næringen sprøjtet ind der, hvor de har brug for dem, siger Joachim Offenberg.

Nu vil forskerne undersøge, hvor udbredt fænomenet er.

- Vi ved, at der på verdensplan er masser af planter, der bebos af myrer. Næringstilskuddet til deres blade kan have en stor økologisk betydning og kan også have været afgørende for evolutionen af myre-plante interaktioner, siger Joachim Offenberg.

Hvis det er et generelt fænomen, at planter optager næringsstoffer fra myrernes afføring direkte gennem deres blade, så kan det vise sig at have afgørende betydning for planters vilkår for at trives.

Det forklarer Joachim Offenberg, og uddyber, at det er en vedvarende proces. Derfor kan den have stor betydning på grund af myrernes totale biomasse, der svarer til alle menneskers biomasse, på global plan.

Forskningen er udgivet i Journal of Ecology under titlen ‘Foliar uptake of nitrogen from ant fecal droplets: an overlooked service to ant plants’.