Professor i miljøøkonomi anbefaler: 5 spændende bøger til din sommerlæsning

Jette Bredahl Jacobsen giver sit besyv på fem bøger, du kan læse henover sommeren.

Få ny inspiration til din sommerlæsning. (Foto: Ulrik Jantzen)

I denne sommer har vi samlet en masse videnskabelige hjerner til at gøre din sommer mere farverig. De giver deres bud på fem gode værker om videnskab, teknologi, miljø eller andet, der har inspireret dem i deres dagligdag.

Jette Bredahl Jacobsen er Professor i miljø- og ressourceøkonomi og viceinstitutleder for forskning ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Hun forsker bl.a. i miljøøkonomi, værdisætning af miljøgoder, økonomi i naturnær skovdrift, klimaforandringer samt rammevilkår for skovbruget.

Du kan læse mere om Jettes fem anbefalede bøger med hendes egne ord nedenfor:

Climate Economics: Economic Analysis of Climate, Climate Change and Climate Policy

af Richard Tol

Klimaforandringer er nok en af vor tids største udfordringer, og bogen giver en fin indsigt i hvorfor vi er nødt til at forholde os til det og hvordan det påvirker vores samfund og vores økonomi.

Dét at klimaforandringerne er et globalt problem gør, at vi i måske endnu højere grad end for andre problemstillinger bliver nødt til at forholde os til fordelingsmæssige aspekter både i rum og tid - og til at der er utrolig meget vi ikke ved, men alligevel er nødt til at træffe beslutninger om.

Ecosystem services from concept to practice

af Jetske A. Bouma & Pieter J. H. van Beukering

Økosystemtjenester er et begreb, som er blevet meget populært i de senere år til at beskrive, hvad vi som mennesker får ud af naturen – økosystemerne, for derved at synliggøre noget af det som af og til glemmes og som vi derfor ikke passer nok på. Meget tit nævnes bestøvning som eksempel: Mange af vores afgrøder bestøves af vilde insekter. Det har derfor en direkte økonomisk værdi, at bevare biodiversitet.

Men det kan også være mere indirekte tjenester: Erosionsbeskyttelse, steder vi kan gå en tur og nyde naturen, eller sågar bevidstheden om at der er værdifuld natur. Bogen giver en indsigt i begrebet, hvordan det kan danne grundlag for en kvantificering og værdisætning og hvordan det kan bruges til praktisk naturforvaltning. Jeg bruger den selv i undervisning på kandidatniveau, men den er generelt velskrevet og kræver ikke mange forudsætninger - og kan derfor sagtens læses af andre med en faglig interesse.

Naturen i Danmark, BD. 1-5

af Kaj Sand-Jensen

Naturen i Danmark er en serie af fem bøger. For mit vedkommende er det ikke bøger, jeg læser fra ende til anden, men derimod bøger jeg bladrer i og læser lidt her og der, hvor noget fænger min opmærksomhed.

De fortæller om den fascinerende natur, der omgiver os lige uden for døren. Viden om denne, og forståelse heraf er fascinerende, og bøgerne er så bredt faglige, at alle vil finde emner, de ikke ved noget om. Og hvad er mere spændende en at læse om noget, man ikke ved noget om?

Thinking fast and slow

af Daniel Kahneman

Forfatteren er psykolog, men har haft en meget stor betydning for den økonomiske disciplin (har bl.a. fået Nobelprisen i økonomi), fordi han har været en væsentlig drivkraft i at forstå de psykologiske processer, som gør at vi ikke altid agerer som en meget simpel økonomisk model af den verden forudsiger.

Med simple eksempler viser han fx, hvorfor vi ikke altid vælger, hvad der er ”rationelt” – eller er det rationelt?

Balladen om den usynlige hånd

af Karine Nyborg

Udover at være forfatter er hun også en miljøøkonomisk forsker. Hun beskriver i bogen et ægtepar, som rejser til en fri konkurrence idealstat. Det er en af de referencemodeller, vi ofte bruger i økonomi og netop på miljøområdet udfordres vi her – for alt hvad vi foretager os påvirker andre: Hvis jeg vælger at gå en tur i en skov og møder dig påvirker det, negativt eller positivt, dit skovbesøg. Hvis jeg spiser hindbær plukket i skoven, er der færre til dig, osv.

Bogen viser på meget humoristisk vis, det absurde i en sådan verden, og at vi måske ikke bør betragte det som ideal. Måske netop derfor er det, at vi ofte bruger den som reference: Fordi den er så simpel og ekstrem, at vi kan bruge den til at forstå den virkelige verden.