Så er det havørnesæson

Hvis man vil opleve Nordeuropas største rovfugl, med et vingefang på op til 2,5 meter, er februar den helt rigtige måned at opsøge havørnen på.

Havørnen (på latin Haliaeetus Albicilla) kan for hunnernes vedkommende veje op til 7 kg og kan ses ved en række danske kyster. Foto: Dennis Jacobsen @ Scanpix / IRIS (Foto: © Dennis Jacobsen, Scanpix / IRIS)

Februar er måneden hvor det er lettest at møde ørne i Danmark. Ikke mindst havørne, fortæller Naturvejleder Klaus Melbye fra Vadehavscentret ved Ribe til P1 Morgen.

De fleste havørne kan opleves på Sjælland ved Gavnø syd for Næstved, ved Roskilde Fjord og Isefjorden, samt andre steder på Lolland og Sydsjælland, fortæller han. De kan endda ses tæt på København på bl.a. Vestamager og ved Furesøen.

Men man kan også være heldig at opleve havørnen langs de øvrige danske kyster. Særligt hvor der er dannet is på vandet med åbne våger eller sluser og hvor der ligger masser af ænder. Blandt andet ved Vadehavet.

- Kender man sådan nogle steder, skal man altså tage ud her i februar måned, for der er gode chancer for at se den, lyder opfordringen fra Klaus Melbye.

Bestand i vækst

Der lever havørne mange steder, men langt størstedelen opholder sig i Europa. Men den kan opleves i et bredt bælte fra det sydlige Grønland, gennem Europa og Asien til Stillehavskysten.

I Norge findes der omkring 1200 par mens der i Danmark blev optalt 38 par i 2012. Heraf ynglede de 29, der tilsammen fik 52 unger på vingerne.

Selvom havørn stadig er en sjælden fugl, er den efter at have været helt væk fra Danmark ved at blive en god ynglefugl herhjemme, fortæller Klaus Melbye.

En fuldt udvokset havørnehun kan veje op til 7 kilo. Og for en fugl er det en stor vægt, der betyder at den kan tage fisk på op til 2-3 kilo. Men den kan også tage ænder, fortæller Klaus Melbye.

- De kan godt enkelt- eller parvis flyve hårdt ned over nogle ænder der ligger på vandet, så de dykker. Det gør de så nogle gange og udmatter simpelthen fuglen og til sidst bliver fuglen et let offer, for så har den været nede under vandet så mange gange at den gisper lidt efter vejret og så kaster havørnen sig over dem og spiser dem, slutter han.