Sex er ofte et tabu i sundhedsvæsenet

Med alvorlig sygdom følger ofte seksuelle problemer. Og det har sundhedsvæsnet svært ved at rumme, fortæller sexologiprofessor.

Det kan være rigtig svært at tale om sex - også for lægen. (© colourbox.com)

Da 49-årige Marianne fik brystkræft, ændrede det hele hendes liv. Også hendes sexliv.

Men mens hun oplevede, at det offentlige sygehusvæsen var godt rustet til at snakke om mange andre ting i forbindelse med sygdommen, blev hun mødt med tavshed og meget lidt hjælp til at håndtere de seksuelle udfordringer:

- Det er meget svært for mig at tale om, og jeg oplevede aldrig, at lægerne tog det op, fortæller hun.

Og det er et problem, fortæller læge og professor i sexologi på Aalborg Universitet, Christian Graugaard. For et velfungerende intimt liv kan være med til at øge chancerne for, at patienten kommer godt videre:

- Det ser ud som om, at seksualitet faktisk kan være en slags 'raskhedsfaktor'. Altså at når man først er blevet kronisk syg, så er det et af de steder, man kan hente ressourcer, styrke og livsglæde, siger han.

Kronisk syge får ofte seksuelle problemer

Christian Graugaard er ikke i tvivl om, at kronisk sygdom ofte har betydning for både sexlivet og intimiteten:

- Vi ved fra både udenlandsk og dansk forskning, at det påvirker seksualiteten, når man får en kronisk og måske endda livstruende sygdom.

Hvor mange kronisk syge i Danmark, der i forbindelse med deres sygdom oplever seksuelle problemer, ved vi dog endnu ikke.

Men i en amerikansk undersøgelse fra 2005 konkluderede forskerne for eksempel, at det gjaldt for over 50 procent af de adspurgte kvinder med brystkræft i alderen 24-50 år.

Det er et tovejstabu

Alligevel er Marianne ikke den eneste, der oplever, at sundhedsvæsenet ikke rigtig kan rumme sexproblemer som en del af behandlingen:

- Vi kan tale med patienten om deres afføring og lugten på deres urin, men vi bakker to meter bagud, når det drejer sig om noget så naturligt som seksualitet, siger Christian Graugaard, som mener, at emnet for mange sundhedsprofessionelle simpelthen er et tabu:

- Der er to grundlæggende vilkår, vi har det svært ved i vores liv - og ikke mindst i sundhedsvæsenet: Det er døden på den ene side og seksualiteten på den anden. Begge emner gør et eller andet ved os, måske fordi det peger tilbage på os selv som mennesker og gør os utrygge og røde i kammen, fordi vi føler, at vi er nødt til at åbne op for vores egendødsangst eller egne seksuelle problemer, siger han.

Også tallene på området er sparsomme. Det nærmeste, man kommer en anerkendelse af problemet, er i en stor rapport om seksualitet og sundhed fra Vidensråd for Forebyggelse i 2012, hvori der står:

- I klinisk praksis eksisterer der et uhensigtsmæssigt ”tovejstabu”, hvor patient og behandler fastholder hinanden i fortielsen af seksuelle og samlivsmæssige temaer.

Tabuet smitter fra læge til patient

Problemet i, at sundhedspersonale ofte ikke formår at tage problemet op, er, at tabuet så at sige så smitter fra læge til patient og endda til pårørende:

- Hvis vi ikke som sundhedsfagligt personale tager emnet op, så er der meget stor sandsynlighed for, at det forbliver tabuiseret. At patienterne sidder tilbage og føler sig ensomme, fordi de fejlagtigt tror, at de er de eneste i verden, der kender til det her problem, forklarer Christian Graugaard.

Når et menneske bliver alvorlig syg, kan det føre til, at ikke kun sexlivet, men også intimiteten mellem den syge og en partner udfordres, fordi de har svært ved at forstå hinandens behov. (Foto: © Téo Lannié, COLOURBOX)

Og modsat kan alene det, at personalet tager problemet op, være med til at løse problemet:

- Bare det at legitimere emnet ved at tale åbent om det er ofte nok til at give patienterne en form for hjælp-til-selvhjælp.

Og netop det kan Marianne godt genkende:

- Jeg tror, at det ville gøre det meget lettere for par, hvor den ene er syg, at det er en del af det, man taler om, når man taler med læger om behandlingen, siger hun.

Fra sexproblem til intimitetsproblem

Uden hjælp kan det seksuelle problem derimod vokse for patienten:

- Så havner man i en situation, hvor et seksuelt problem, der kunne have været løst, hvis en sundhedsprofessionel havde turde tematiseret det, i stedet bliver til et intimitetsproblem, forklarer Christian Graugaard.

Men det er ikke kun det, der gør den svære samtale så vigtig. For det seksuelle problem kan endda ende med at påvirke sygdommen negativt. For et velfungerende intimt- og seksuelt liv kan give bedre mulighed for at overleve alvorlig sygdom, tyder forskningen på.

Fx viser en italiensk undersøgelse, at mandlige patienter med diabetes 2, som fik hjælp til deres rejsningsproblemer, havde et bedre blodsukkertal end dem, hvis sexliv var udfordret pga. sygdommen:

- Det er jo helt vildt, hvis det virkelig forholder sig sådan. For hvis blodsukkeret ligger pænere, så lever man længere og får færre senfølger, kommenterer Christian Graugaard.

Sexologien sniger sig ind

Christian Graugaard fortæller dog, at flere og flere patienter ikke møder det samme tabu som Marianne.

For nogle steder er seksualitet blevet en del af det, læger og andet sundhedsfagligt personale skal tale med patienterne om, og flere afdelinger landet over har fx ansat sygeplejersker med en master i sexologi.

Det er en slags 'hverdagssexologer', som er uddannet til at tage sexologien alvorligt i deres behandling.

Ydermere har Christian Graugaard i samarbejde med bl.a. Statens Serum Institut netop i denne uge sat en kæmpe befolkningsundersøgelse i gang.

En af de ting, forskerne håber at blive klogere på med undersøgelsen, er netop, hvordan sex og kronisk sygdom spiller sammen.