Skævnæbbet ny fugl har en skør lyd

En ny fugl med et skævt næb og en skør lyd har siden 1996 slået sig ned i Danmark sammen med syv andre nye fuglearter.

  • Hvidvinget korsnæb (Loxia Leucoptera) har et skævt næb, der er perfekt designet til at få kernerne ud af de lærke- og grankogler, som den primært lever af. (Foto: gudio-naturfoto.dk © Allan Gudio Nielsen)
  • Hvidvinget korsnæb (Loxia Leucoptera) spiser også bær. Og i ynglesæsonen kan den sagtens finde på at nappe et insekt eller en edderkop. (Foto: gudio-naturfoto.dk © Allan Gudio Nielsen)
  • Hvidvinget korsnæb (Loxia Leucoptera) er cirka 15 cm lang og vejer omtrent 30 gram. Hunnen er grøn og hannen er rød, så de er nemme at kende forskel på. (Foto: gudio-naturfoto.dk © Allan Gudio Nielsen)
  • Biæderen (Merops apiaster) ser eksotisk ud med sine klare blå, grønne, gule og brune farver. Den lever af større, flyvende insekter. (Foto: gudio-naturfoto.dk © Allan Gudio Nielsen)
  • En biæder (Merops apiaster) er knap 30 cm lang og kan veje op mod 80 gram. (Foto: gudio-naturfoto.dk © Allan Gudio Nielsen)
  • Sølvhejren (Ardea alba) har en helt hvid fjerdragt og bliver op til 100 cm lang. De største vejer cirka 1600 g. (Foto: gudio-naturfoto.dk © Allan Gudio Nielsen)
  • Sølvhejren (Ardea alba) har et gult næb, der dog bliver mørkt i yngleperioden. (Foto: gudio-naturfoto.dk © Allan Gudio Nielsen)
1 / 7

Hvidvinget korsnæb (Loxia Leucoptera) lyder lidt i retning af et stykke legetøj, når den trutter. Det er også den mindste fugl af de otte nye arter, som siden 1996 har slået sig ned i Danmark for at stifte familie.

ATLAS III undersøger Danmarks fuglefauna

Det viser de foreløbige resultater i ATLAS III, som er Dansk Ornitologisk Forenings store undersøgelse af landets fuglefauna, der fortsætter til og med 2017.

De andre syv nye arter er: biæder (Merops apiaster), kongeørn (Aquila chrysaetos), nilgås (Alopochen aegyptiaca), rovterne (Hydroprogne caspia), vandrefalk (Falco peregrinus), rødhovedet and (Netta rufina) og sølvhejre (Ardea alba). I billedserien herover kan du se tre af arterne.

Hør om de nye arter i Natursyn på P1

Allan Gudio Nielsen er naturvejleder i Fugleværnsfonden og han fortæller om de otte nye fuglearter i Natursyn på P1. Han er også fotograf og står bag billedserien.

Kig på fugle

Du kan øge dine muligheder for at at se en særlig fugleart, hvis du kigger i DOFbasen. Her kan du på et kort se, hvor forskellige arter senest er blevet set.

Du kan også kigge på Naturbasen på Fugle og Naturs hjemmeside. Lige nu kan du for eksempel være heldig at opleve hvidvinget korsnæb i den danske natur. Men husk kikkerten, da de ofte sidder øverst i de høje lærketræer.

Facebook
Twitter