Sommerfugle flytter med klimaforandringerne

- men hvis de mangler gode levesteder at flytte til, risikerer visse arter at forsvinde.

Nældesommerfuglen i sommergeneration, adskiller sig markant fra de, der klækkes i foråret. Til gengæld er den i løbet af de seneste 40 år gået fra at være ukendt i i Finlands fauna, til nu at være meget almindelig. Et godt eksempel på hvordan visse sommerfugle tilpasser sig klimaændringerne. (© Scanpix / Iris)

Selvom sommerfugle ikke virker som det mest mobile dyr, tilpasser visse arter sig hurtigt ændringerne i klimaet ved at flytte med det køligere klima nordpå. Specialiserede arter er derimod meget sårbare. Det viser en ny undersøgelse, som ph.d.-studerende Anne Eskildsen fra Aarhus Universitet står bag.

Flyttede 454 km nordpå

Hun har analyseret en omfangsrig overvågning af 77 forskellige dagsommerfuglearters udbredelse i Finland og kan konkludere, at de i gennemsnit er flyttet 55 km nordpå over de seneste 18 år.

Resultater hun netop har offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Global Ecology & Biogeography.

Længdespringeren var den orange sommerfugl Kejsekåbe, der flyttede sig hele 454 km nordpå i perioden.

Netop sommerfuglenes reaktion på ændrede forhold i klimaet er en god indikator for hvordan mange andre dyrearter vil reagere på sigt, fortæller Anne Eskildsen til dr.dk/viden.

- Sommerfuglene er ofte stærkt specialiserede og er derfor meget sensitive overfor forandringer, siger hun. Men det er primært de mindst krævende arter, der har lettest ved at følge med, når klimaet ændres, fortæller hun.

- Nældesommerfuglen blev første gang set i Finland i 1973 og nu er den vidt udbredt fra nord til syd, forklarer Anne Eskildsen. - Vi tror det skyldes den opvarmning, der allerede er sket i klimaet, siger hun.

Specialiserede arter er pressede

Lige så omstillingsparate en række almindelige arter er, lige så sårbare er de meget specialiserede arter, fortæller Anne Eskildsen.

De udklækker deres larver på helt bestemte og ofte meget lokalt voksende værtsplanter. Bliver sommerfuglene presset væk fra disse levesteder pga. ændringer i klimaet, risikerer arterne helt at forsvinde.

- Vi kan hjælpe sommerfuglene på vej ved at skabe korridorer til dem, så de kan springe fra levested til levested. Men hvis vi ønsker at kunne planlægge denne slags tiltag, er evnen til at kunne lave præcise forudsigelser for, hvordan arterne vil flytte sig, helt afgørende, forklarer hun.

Og det er netop hvad Anne Eskildsen er i færd med i sit ph.d.-projekt, hvor hun undersøge hvad klimaforandringer og andre menneskeskabte ændringer i landskaber mv. har betydet for dagsommerfuglene de seneste 100 år.