Spadestik i Lund er milepæl for forskere og industri

Enormt forskningscenter i Sverige, ESS, skal gøre fremtidens lægemidler, biobrændstof og produkter meget bedre.

Modeltegning af det nye forskningscenter European Spallation Source, ESS, der vil rumme verdens største mikroskop. (Foto: ESS Press © ESS / Christian Schjøll- Henning Larsen Architects og COBE)

I Schweiz forsøger forskere i CERN at forstå universets sammensætning og finder banebrydende nyt, fx Higgs-partiklen.

Tilsvarende skal forskere og industri fra hele verden om få år gøre store videnskabelige opdagelser inden for det materiale- og bioteknologiske område i et enormt forskningscenter i Lund i Sverige.

Tirsdag eftermiddag tager uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen sammen med sin svenske ministerkollega første spadestik til verdens stærkeste neutronkilde, ESS - European Spallation Source.

I forvejen bygger man en kæmpe røntgenfacilitet, MAX IV, samme sted og en forskerby.

Kigger igennem materialer

17 europæiske lande med Sverige og Danmark i spidsen har fundet næsten 14 milliarder kroner til etableringen af ESS.

ESS er et gigantisk og meget kraftigt mikroskop, hvor man kan undersøge materialers sammensætning ved at beskyde dem med neutroner.

Forskerne vil kunne tage billeder og filme de enkelte atomer og deres bevægelse i næsten ethvert materiale. Og forskerne forventer sig meget af ESS, forklarer professor Lise Arleth fra Niels Bohr Institutet:

- Afhængigt af forsøgene bliver måleinstrumenterne på ESS mellem 20 og 1000 gange så kraftige som de nuværende faciliteter rundt i verden.

Manifestering - nu er vi på vej

Lise Arleth har selv gennem fire år været med i den internationale forskergruppe, der har været med til at tegne råstrukturen til ESS, hvilke instrumenter der skal være der osv.

Europæiske forskere har siden 1990'erne arbejdet for at få sådan et forskningscenter med neutronkilde og røntgenfacilitet.

- Spadestikket er en manifestering af, at ESS nu for alvor bliver til virkelighed. Jeg ved, at vi er virkelig mange forskere, der ser rigtigt meget frem til at få verdens bedste facilitet til neutronbaserede struktur-undersøgelser så tæt på København, siger Lise Arleth.

Grundviden kan bruges af industrien

Hun er selv biofysiker og forsker sammen med biologier, biokemikere og fysikere i biologiske systemer ned på molekylær skala.

- Hvis vi skal forstå, hvordan liv fungerer - altså grundvidenskaben - bliver vi nødt til at pille tingene fra hinanden og se, hvordan proteiner, cellemembraner og celler arbejder, siger Lise Arleth.

- Når vi ved, hvordan molekylerne ser ud, og hvordan de spiller sammen med andre molekyler, vil vores viden kunne bruges af industrien til at designe bedre medicin, siger hun.

Biologiske prøver kan undersøges hurtigt

Selve placeringen i Lund er også en kæmpe fordel for Lise Arleth og andre, der arbejder med biologiske prøver.

- Prøverne kan være svære at transportere, fordi de skal være mest muligt friske og ikke har godt af at blive frosset ned. I fremtiden vil vi kunne forberede de biologiske prøver hjemme i laboratoriet på Københavns Universitet og en time senere være i Lund og gå i gang med forsøgene.

- Det betyder meget for prøvernes kvalitet, og så får vi forhåbentligt nogle bedre resultater, siger hun.

Databehandlingscenter i København

Et stort ESS-datacenter med 65 mand ansat kommer til at sidde i København og lave databehandling, analyser og analysesoftware til de mange forsøg i Lund.

- Det vil også være en kæmpe fordel at have dem så tæt på, fordi det automatisk kommer til at give os bedre og hurtigere adgang til delresultater af dataanalysen, mener Lise Arleth.

Novozymes vil udvikle nye enzymer

ESS er i høj grad også rettet mod industrien, som både Danmark, Sverige og de andre EU-lande håber, vil købe sig til at få lavet materialeforsøg.

Ejner Bech Jensen er direktør i den bioteknologiske virksomhed Novozymes forskningsenhed. Han mener, at anlægget kan hjælpe med at udvikle nye enzymer.

- Metoderne, som ESS gerne vil udvikle og optimere er selvfølgelig essentielle værktøjer for alle, der forsker i at udvikle bedre forståelse, når det handler om at udvikle produkter på nanoskala-niveau, siger Ejner Bech Jensen.

Bioethanol, dyrefoder og sæbe

Han forklarer, at neutronkilden vil betyde, at Novozymes kan følge det enkelte enzymmolekyles funktion og se, hvor det angriber og nedbryder substratet.

- Det vil give os meget bedre muligheder for at udvikle super effektive enzymer til fx bioethanol lavet på planterester som halm, risstrå eller andet, og enzymer til dyrefoder eller tøjvask, siger Ejner Bech Jensen.

ESS gør Øresundsregionen interessant

Danmark har også et ønske om, at ESS tiltrækker verdens bedste forskere og giver nye arbejdspladser til højtuddannede folk.

Det er Novozymes også interesseret i.

- ESS løfter det generelle niveau for videnskab i sig selv, og det er vigtigt, da det giver Novozymes et bedre rekrutteringsgrundlag, siger Ejner Bech Jensen.

Herunder kan du se en YouTube-video om ESS.

https://www.youtube.com/watch?v=xJU1FxZ8oxA

FacebookTwitter