Stadig flere truede dyr og planter i Danmark

Der mangler plads i naturen til - naturen, fastslår forskere i en ny oversigt over biodiversiteten.

Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) er én af de arter, som er kritisk truet, fastslår forskerne i bogen 'Danmarks truede arter - Den danske Rødliste'. (© Scanpix)

Stadig flere dyr og planter er truet i den danske natur. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed - biodiversiteten - har været i gang længe, og den fortsætter med uformindsket styrke.

Det viser den seneste opdatering af den såkaldte danske rødliste; en oversigt over truede dyr og planter.

Her fastslår forskerne, at 1526 ud af 10.581 dyre-, svampe-, og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur.

Rødliste dækker en tredjedel af naturen

Bogen 'Danmarks truede arter - Den danske Rødliste' er netop udkommet og er en opdatering af den danske rødliste, hvor en lang række eksperter har undersøgt en tredjedel af alle Danmarks cirka 32.000 arter af planter, dyr og svampe.

Sommerfuglen Hedepletvinge er for eksempel kritisk truet, det samme er Blåfodet Kødpigsvamp, mens ni arter af ferskvandsfisk er rødlistede, for at nævne nogle få af arterne.

Kræsne over for levesteder

- De truede arter er især arter, der gennem deres millionårige levetid har udviklet nogle levekrav, som ikke længere kan tilgodeses i det danske landskab.

Det siger seniorforsker ved Institut for Bioscience Kalø ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs i P1 Morgen.

Det kan være behovet for næringsfattige levesteder eller blomsterrige landskaber eller skove med mange gamle træer.

- Det er skove, som vi ikke rigtig har fundet plads til, og som vi stort har udryddet fra det kultiverede landskab i dag, siger han.

Politisk mål for tilbagegang holder ikke

I bogen peger Rasmus Ejrnæs og hans kollega, Peter Wind, på, at tilbagegangen i biodiversiteten i Danmark fortsætter med samme fart som tidligere.

Der er ellers politisk sat mål for at stoppe tilbagegangen, men 2010-målet blev ikke nået, og 2020-målet hænger også i en tynd tråd, ifølge forskerne.

Alle vil så gerne natur, men …

Biodiversitet er tit noget, som indgår i skåltalerne, men som sjældent bliver behandlet realpolitisk, mener Rasmus Ejrnæs:

- Hvis man kigger de politiske partiers hjemmesider, er det svært at finde noget om naturpolitikken, fordi den ofte er gemt som et lille bitte hjørne af miljøpolitikken, der også handler om at skaffe rent vand og standse den globale opvarmning.

Erkend at naturen er en del af kloden

Hvis vi skal stoppe tilbagegangen for dyr, planter og svampe handler det både om os som private mennesker og som samfundsborgere. Og vi skal erkende, at vi har ansvar for naturen, mener Rasmus Ejrnæs.

- Det bedste, man kan gøre, er at give plads. Det er lidt som at give gaver til sin kæreste og kærlighed til sine børn, så de kan udvikle sig.

- Naturen kræver også plads for at være her og kunne udvikle sig, siger han.

Politikerne skal på banen hvis det skal batte

Vi kan fx lade de gamle træer stå i haven i stedet for at fælde dem og plante nye.

Eller vi kan skære toppen af gamle træer og lade hovedstammen stå, eller vi kan lade en kvasbunke ligge i haven, og vi kan give plads til flere blomster og færre græsplæner.

- Men dét, der virkelig batter, er at gøre det ude i det store landskab. Vi skal sige til vores politikere, at vi forventer, at der ude i landskabet bliver givet plads til store sammenhængende naturområder, hvor der kan være blomster, sommerfugle og svampe, siger Rasmus Ejrnæs.

Hvordan med de 2412 resterende arter?

Rødlisten dækker som tidligere nævnt kun en tredjedel af dyre- og plantearterne i Danmark.

Oplysninger om de andre arter - 2412 - er så mangelfulde, at forskerne ikke kan vurdere arternes tilstand, skriver DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet på sin hjemmeside.

Forklaringen er, at der mangler kyndige forskere, og at arbejdet med rødlister er noget, som forskerne normalt laver ved siden af deres normale arbejde.

Bogen 'Danmarks truede arter - Den danske Rødliste' - er netop udkommet på Aarhus Universitetsforlag.