Tilværelsen som trækfugl bliver stadigt sværere

Mere end 90 procent af verdens trækfugle skal igennem habitater, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet.

Flok af vadefugle med små kobbersnepper, spover, terner, en enkelt strandskade og flere andre arter, raster på en sandbanke. De trækker tilsammen mange tusinde kilometer årligt på en færd, der bliver mere og mere kritisk, imens fuglenes opholdssteder langs ruterne forsvinder eller ødelægges. (Foto: Dirk Hovorka © Science)

Stadigt flere af de områder, som verdens trækfugle bevæger sig gennem i deres årlige cyklus, bliver enten ødelagt eller er i fare for at blive det. Det viser et nyt studie, præsenteret i det videnskabelige tidsskrift Science. Forskerholdet bag undersøgelsen har analyseret trækruter, vinteropholdssteder, samt raste- og ynglepladser for i alt 1451 trækfuglearter. Og kun ni procent af disse beskyttes tilstrækkeligt viser analysen. Endvidere er blot tre procent af de truede arter, der er opført på IUCN's Rødliste, tilstrækkeligt beskyttede.

Problemerne er særligt tydelige på tværs af Kina og Indien, samt dele af Afrika og Sydamerika. Det har resulteret i betydelige nedgange for mere end halvdelen af de trækkende arter over de seneste 30 år. - Dette skyldes primært mangelfuld og ineffektiv beskyttelse langs fuglenes trækruter og på de steder, hvor de raster, siger studiets hovedforfatter Claire Runge fra University of Queensland i Australien i forbindelse med undersøgelsen. - En typisk trækfugl er afhængig af mange forskellige geografiske lokaliteter i hele sin årlige cyklus, så selvom vi beskytter de fleste af fuglenes ynglepladser, er det stadigt ikke nok. Trusler andre steder på trækket, kan påvirke hele populationen, forklarer hun. Derfor opfordrer Runge og hendes kolleger til at skabe nye beskyttede områder på centrale steder af fuglenes træk, til at forbedre forvaltningen af eksisterende beskyttede områder og at koordinere naturbevarelsen bedre på tværs af internationale grænser.

FacebookTwitter