Ulve kan starte en positiv spiral i vild natur

I Yellowstone har ulvene sat gang i naturens hjul. Men så stor effekt vil de næppe have herhjemme, fortæller ekspert.

I sidste uge blev det klart, at mindst et ulvepar har slået sig ned i Danmark. Ulvene på billedet er dog fra Norge. (Foto: Junge © Scanpix)

Da man genintroducerede ulve i Yellowstone Nationalpark i USA, startede det en kaskade af positive effekter for visse dyr og planter i området.

Bl.a. fik træer lov at vokse op, fordi bestanden af hjorte blev reguleret af ulvene. Dernæst fulgte flere fugle og bævere.

Ulvene havde altså en enorm betydning for naturen i Yellowstone.

Men ifølge Peter Sunde, biologi ved Aarhus Universitet, er det svært at forestille sig en lignende effekt i Danmark, hvor ulvene nu af sig selv er genindvandret:

- Modsat Yellowstone har mennesker meget stor indflydelse på landskabet i Danmark, så her vil ulvene nok nærmere betyde en kosmetisk ændring, siger han.

Holder hjortene nede

I Yellowstone var der, inden ulvene blev sat fri i 1995, alt for mange wapiti-hjorte. Bestanden havde ikke de store naturlige fjender, og den blev heller ikke holdt nede ved jagt.

Men med ulvenes indtog blev bestanden reguleret. Samtidig begyndte hjortene at undgå visse områder, der var særlig ulve-dominerede. Det betød, at planterne ikke blev spist som skud af hjortene, og derved fik de mulighed for oftere at blive til træer.

Så med ulvene kom der flere træer i naturområdet.

I træerne kunne mange fuglearter leve - og også bævere begyndte at trives efterhånden, som der kom træer, de kunne bruge til deres dæmninger.

Ulvens betydning for Yellowstone er et eksempel på en såkaldt trofisk kaskadeeffekt eller top-down effekt: Et rovdyr genintroduceres, og det har så positive effekter hele vejen ned gennem fødekæden.

Danmark er noget helt andet

I Danmark følger Peter Sunde ulvenes indtog tæt.

Han mener dog ikke, at vi kan forvente en tropisk kaskadeeffekt pga. de ulve, der i disse år vandrer til Danmark fra Tyskland.

For der er stor forskel på den vilde natur i Yellowstone og vores regulerede natur, forklarer han:

- Herhjemme reguleres bestanden af krondyr og andre hjorte, som vil være ulvens primære fødekilde, af jagt. siger Peter Sunde.

Det betyder altså, at mange af de effekter, man har set med ulvene i Yellowstone, ikke kan forventes i Danmark.

En anden forskel er, at man i Yellowstone med årene er kommet op på et naturligt reguleret antal ulve. Det, mener Peter Sunde ikke, kommer til at ske i Danmark:

- Ulvene slår sig først ned, hvor der er få mennesker og masser af byttedyr. Der er kun omkring ti af denne type steder i Danmark. Herefter vil ulvene være tvunget til at slå sig ned tættere på mennesker, og så går der nok ikke længe, før vi griber ind og regulerer bestanden. På den måde undgår vi, at ulve bliver for tillidsfulde, forklarer Peter Sunde.

Ulvene kan ændre hjortens adfærd

Ulvene vil altså næppe have samme effekt i Danmark, som de har haft i Yellowstone. Alligevel vil den danske natur blive påvirket af det store rovdyr, mener Peter Sunde:

- Selvfølgelig vil det betyde noget. Men hvad - og hvor meget - er svært at sige.

Særligt spekulerer biologer på, om det kan ændre adfærden hos de dyr, som ulven jæger:

- Man kan forestille sig, at krondyr fx begynder at bevæge sig mere. Eller at de begynder at opsøge menneskelig tilstedeværelse mere. Men det er ren spekulation, fortæller Peter Sunde.

Det er ikke alle, der hilser ulven velkommen. Krondyrene er nok ikke så begejstret for den nye jæger i Danmark. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Krondyrene er måske blevet naive

Man har andre steder observeret, at byttedyr simpelthen ikke reagerer på genintroduktion af rovdyr.

Det kan skyldes, at de er blevet til såkaldte naive byttedyr og ikke hurtigt kan ændre adfærd i forhold til den nye fare. Men man ved ikke om det er sådan, de danske hjorte vil reagere.

Overordnet kan Peter Sunde altså endnu ikke sige meget om, hvordan et moderne Danmark med vilde ulve kommer til at se ud. Men han er spændt på, hvad ulvene vil betyde:

- Ud fra et videnskabeligt synspunkt bliver det yderst spændende at følge, siger han.

Du kan læse mere om ulvene i Yellowstone på Parkens officielle hjemmeside her.

Facebook
Twitter